Christelijke romans

Volgende week verschijnt ‘Nehemia bouw op Mij’ van Lynn Austin


Goed nieuws voor de fans van de Bijbelse romans van Lynn Austin. Op 10 november verschijnt de Nederlandse vertaling van deel drie in de serie over de wederopbouw van Jeruzalem. Eerder kon je al lezen over Zacharia en Ezra. Deze keer is Nehemia de hoofdpersoon. Bestsellerauteur Lynn Austin vertelt het verhaal van Jeruzalem: van een ruïne tot een prachtig bloeiende stad. In deze moeilijke tijd zet Nehemia alles op alles om de muren van Jeruzalem te herbouwen en blijft hij vertrouwen op de beloften van zijn God.

Het verhaal
Perzië, 445 v. Chr. Nehemia, de schenker van koning Artaxerxes, is diep geschokt als hij hoort dat de muren van Jeruzalem zijn afgebroken en de poorten zijn verbrand. Hij bidt tot God om hulp en zijn gebeden worden verhoord: de koning geeft hem toestemming om naar Jeruzalem af te reizen en de muren van zijn stad weer op te bouwen. Maar Nehemia heeft geen idee van de gevaren die hem wachten. De leiders van de omringende volken tonen zich brute vijanden, die samenspannen om de wederopbouw te stoppen. En de extreme droogte zorgt voor hongersnood, waardoor veel ouders zich genoodzaakt zien hun kinderen als slaven te verkopen. In deze moeilijke tijd zet Nehemia alles op alles om de muren van Jeruzalem te herbouwen, en blijft hij vertrouwen op de beloften van zijn God.

Koop dit boek

Reacties