Christelijk levenGeloof

Tim Keller komt met dagboek over Psalmen


Auteur en predikant Tim Keller schreef samen met zijn vrouw Kathy een dagboek over de Psalmen. The Songs of Jesus verschijnt op 10 november. “In vroeger tijden leerden de christenen bidden door zich in de Psalmen te verdiepen. Als je een psalm leest, moet je leren die te bidden, je moet het gebed in je psalm leggen, de psalm in je gebed.”

Volgens Tim Keller had Jezus een bijzondere band met de Psalmen. “Jezus citeerde de Psalmen meer dan welk boek ook uit de Bijbel. Daardoor kunnen we zeggen dat het boek Psalmen het liedboek van Jezus is, dat de Psalmen de liederen van Jezus zijn.”

In het boek leidt Tim Keller je in 365 dagen door elk vers van de Psalmen heen, enkele verzen per dag. Je leest de verzen van de Psalmen, vervolgens een korte reflectie waarin die verzen worden uitgelegd en een gebed dat laat zien hoe je die Psalm in een gebed kunt vormen.

Het dagboek verschijnt in de VS onder de titel The Songs of Jesus. De internationale versie krijgt de titel My Rock; My Refuge. Wanneer het boek in een Nederlandse vertaling verschijnt, is nog niet bekend.

Reacties