Geloof

Tim Keller, Bidden. Blogserie deel 5: Bidden in de praktijk


Onlangs verschenen: het nieuwste boek van Tim Keller Bidden – Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God. Een theologische beschouwing gecombineerd met ervaring en methodologie van wat misschien wel het belangrijkste in het leven van een christen zou moeten zijn. In deze vijfdelige blogserie neem ik je mee door de belangrijkste onderwerpen die in dit boek aan de orde komen. Ik deel mooie quotes en persoonlijke reflecties. Het boek kun je via deze link aanschaffen. Vandaag over deel 5, het laatste deel uit het boek, Bidden in de praktijk.

Tim Kellers uitgebreide bespreking van de plaats van het gebed in het leven van een christen mondt uit in een meer praktische toepassing. Hoe kun je het gebed een grotere plaats in je leven geven? In de voorgaande delen van dit boek is overtuigend duidelijk gemaakt dat het absoluut nodig is om het gebed die grotere plaats te geven. Op basis van de mening van onder meer reformatoren als Luther en Calvijn beargumenteerde Keller dat het gebed de sleutel is tot een levende relatie met God.

Er zijn volgens Keller drie ‘basale gebedsvormen’. Dat is allereerst het eerbiedgebed, waarin het gaat om het lofprijzen en dankzeggen van God. Daarnaast zijn er het binnenwaarts gebed en het buitenwaarts gebed. In die eerste gaat het om de vertrouwelijke omgang met God, die tweede draait om het bidden voor anderen. De auteur behandelt deze drie vormen in drie hoofdstukken, waarin hij ondermeer ingaat op de kracht van het gebed voor anderen, maar ook op het belang van lofprijzing en het zelfonderzoek dat gepaard gaat met de intimiteit van het bidden.

Tot slot komt Keller tot een soort schema voor het gebedsleven, waarbij hij opnieuw put uit de gedachten van mensen als Luther en Calvijn over het bidden. Volgens Keller is het van belang dat je minstens tweemaal per dag uitgebreid de tijd neemt om te bidden, het ochtendgebed en het avondgebed. Elk van die momenten moet min of meer deze opbouw hebben: naderen tot God, meditatie, Bijbelteksten bidden, vrij gebed, contemplatie. In het boek worden vervolgens enkele schema’s aangereikt met concrete teksten en een mogelijke opbouw van die dagelijkse gebedsmomenten.

Wat heeft dit gedeelte uit het boek me concreet geleerd? Allereerst het inzicht in hoe het met mijn persoonlijke gebedsleven staat, en wat ik eraan kan doen om dat te verbeteren. Zoals waarschijnlijk bij wel meer christenen het geval is, kost het me moeite om elke dag de tijd te nemen om te bidden: vaker komt het er niet van dan wel. Hoewel ik door het lezen van dit boek gemotiveerd ben om daar wat aan te doen, weet ik niet of ik de schema’s van Keller tot in detail ga volgen. Nuttiger vind ik wat dat betreft de kerngedachte die door heel het boek naar voren komt: voor een goed gebed ga je eerst naar de Bijbel. Een van de meest concrete dingen die ik in elk geval wel in de praktijk ga brengen is de tip die Keller geeft om bij de Psalmen te beginnen, want veel Psalmen kun je met wat kleine aanpassingen tot eigen gebeden omvormen.

Wat dat betreft kijk ik dan ook al uit naar de vertaling van Kellers nieuwste boek, het dagboek bij de psalmen. Grote kans dat daar de combinatie tussen psalm en gebed een belangrijke rol speelt.

Wanneer moet je het boek Bidden van Tim Keller lezen? Als je net zoals ik wel eens verlangt naar een rijker gebedsleven, en concrete en (Bijbels) onderbouwde aanwijzingen wilt hebben hoe je een gebed vormgeeft. En wie wil dat nu niet, want een sterk gebedsleven brengt je dichter bij God, of brengt God dichter bij jou. Het is wel even een investering, want Keller schrijft niet altijd even praktijkgericht: vooral de eerste vier delen zijn eigenlijk vooral overzichten van hoe er in de loop der tijd over het gebed is gedacht. Dat maakt het boek hier en daar wat taai, maar uiteindelijk zul je beloond worden voor je doorzettingsvermogen. Misschien wel een beetje zoals bidden zelf. “Hoe dan ook – bid ondanks alles. Bidden is roeien, en soms is het net als roeien in het donker – je hebt niet het gevoel dat je veel verder komt. En toch is dat wel zo, en als de wind weer opsteekt, en dat zal zeker gebeuren, dan zul je meezeilen op de wind.”

Koop dit boek

Reacties