Geloof

Tim Keller, Bidden. Blogserie deel 4: Het gebedsleven verdiepen


Zojuist verschenen: het nieuwste boek van Tim Keller Bidden – Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God. Een theologische beschouwing gecombineerd met ervaring en methodologie van wat misschien wel het belangrijkste in het leven van een christen zou moeten zijn. In deze vijfdelige blogserie neem ik je mee door de belangrijkste onderwerpen die in dit boek aan de orde komen. Ik deel mooie quotes en persoonlijke reflecties. Het boek kun je via deze link aanschaffen. Vandaag over deel 4 uit het boek, Het gebedsleven verdiepen.

Na gedeeltes over waarom je moet bidden, wat het gebed is en hoe je moet bidden, gaat Keller in dit vierde deel van het boek Bidden langzaamaan meer naar de praktijk van het bidden. Maar niet zonder eerst stil te staan bij de stap die tussen Bijbellezen en het bidden zelf instaat: meditatie. “Velen van ons maken in onze stille tijd plompverloren de overgang van een vrij verstandelijke bestudering van de Bijbel naar gebed. Er is echter een ‘tussengebied’ tussen bidden en Bijbellezen, een soort brug tussen de twee.”

Dat tussengebied is meditatie, en Keller beschrijft hoe dat werkt, wat het is en waarom het nodig is om goed te kunnen bidden. Dat doet hij onder meer aan de hand van Psalm 1, niet voor niets de eerste psalm in het ‘gebedenboek’ dat Psalmen in wezen is. Meditatie zoals in Psalm 1 beschreven wordt belooft minstens 3 dingen: stabiliteit, karaktergroei en vruchten.

Maar wat is mediteren dan volgens Keller? “De waarheid diep in je hart laten landen tot ze daar vlam vat en de manier waarop we op God, onszelf en de wereld reageren verandert en omvormt.” Het heeft twee componenten, het verstand en het hart. Er zijn volgens Keller meerdere vormen geschikt om te mediteren over een Bijbeltekst, alvorens in gebed tot God te gaan. Je kunt bijvoorbeeld mediteren over een tekst door bepaalde vragen te stellen, over wat de Bijbeltekst leert over God en zijn wezen, over de menselijke natuur, of juist toepassingsvragen, zoals wat dit stuk tekst van je vraagt. Maar je kunt ook een vers nemen en daarbij op elk afzonderlijk woord apart de nadruk leggen en erover nadenken wat voor betekenis elk woord heeft in de tekst. Belangrijk is wel dat je het doel van meditatie niet uit het oog verliest, aldus Keller. En dat is ‘beseffen dat God werkelijkheid is’. Dat kan door een diepe spirituele ervaring als hoogtepunt van de meditatie, maar het kan ook voorkomen dat meditatie niet tot zo’n ervaring leidt. In dat geval moet je niet wanhopen, want ook een besef van zwakheid, onvolkomenheid en tekortschieten kan in zichzelf al een soort spirituele ervaring zijn.

In het vervolg gaat Keller in op de boeiende tegenstelling – of juist aanvullende componenten – verstand en gevoel, waarheid en ervaring. Volgens Keller begint het altijd met de Bijbelse waarheden, maar moeten die dienen om het gevoelsgedeelte van het geloofsleven te voeden en ondersteunen. Net zoals Mozes moeten we beseffen dat ‘in het aanschouwen van Gods gelaat’ al onze verlangens vervuld zullen worden. “Als we het evangelie en de daaruit afgeleide waarheden gebruiken om te mediteren en te bidden zodat ze door de kracht van de Geest landen in ons hart, worden die verlangens langzaam vervuld, en andere dingen in ons leven worden geschenken in plaats van afgoden, en langzaam maar zeker veranderen we vanbinnen radicaal, ook in al onze relaties.”

Ik herken Kellers constatering wel dat we vaak te snel van Bijbel naar gebed gaan. Aan mediteren hangt, zeker in gereformeerde kringen, toch soms een wat mystiek labeltje. Maar Keller laat duidelijk zien dat het noodzakelijk is om aandacht te besteden aan de overgang van verstand naar hart. Als je teveel blijft hangen op de verstandelijke kanten van het geloof bestaat zomaar het gevaar dat het geloof alleen een begrijpen wordt, en niet als doel heeft om een persoonlijke band met de Allerhoogste te krijgen. Die constatering geeft direct ook weer veel meer lading en belang aan het gebed.

In het volgende en laatste deel van het boek maakt Keller helemaal de overstap naar de praktijk. Daar geeft hij bijvoorbeeld praktische tips voor de opzet van het gebed. Dat was eigenlijk een van de redenen om het boek te kopen, maar ik ben blij dat het gedeelte tot nu toe er ook in zat (hoewel het misschien hier en daar wat korter had gekund). Want Keller leert me dat bidden meer moet zijn dan een gewoonte, dat er een sterke verbinding is met Bijbellezen en mediteren. En daar ontbreekt het nog wel een beetje aan bij mij.

Volgende keer in deze blogserie deel 5: Bidden in de praktijk.

Koop dit boek

Reacties