Geloof

Tim Keller, Bidden. Blogserie deel 2: Het gebed begrijpen


Zojuist verschenen: het nieuwste boek van Tim Keller Bidden – Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God. Een theologische beschouwing gecombineerd met ervaring en methodologie van wat misschien wel het belangrijkste in het leven van een christen zou moeten zijn. In deze vijfdelige blogserie neem ik je mee door de belangrijkste onderwerpen die in dit boek aan de orde komen. Ik deel mooie quotes en persoonlijke reflecties. Het boek kun je via deze link aanschaffen. Vandaag over deel 2 uit het boek, Het gebed begrijpen.

Wat is bidden? Via een korte beschouwing van de verschillende manieren om te bidden die in de diverse godsdiensten gebruikelijk zijn, komt Tim Keller hier tot het christelijke gebed. Hij beargumenteert dat het gebed in wezen twee kanten heeft: er zit een mystieke kant aan, maar tegelijk een profetische, theologische. Gevoel en verstand, als het ware. Die twee kanten van dezelfde medaille komen ook naar voren in de definitie van bidden waar Keller mee komt: bidden is een persoonlijke, communicatieve respons op het kennen van God.

In die definitie zit een mooie Bijbelgerichte boodschap verscholen. God komt tot ons door zijn Woord – ten diepste Jezus, maar ook alles wat in de Bijbel geschreven staat, Gods actieve, handelende Woord (Hij sprak en het was er) – en ons bidden is daar een reactie op. Eerst God, dan de mens. Voor een ‘goed’ gebed moet je dus allereerst de Bijbel veelvuldig lezen, kennen en begrijpen. “We weten alleen tot wie we bidden als we dat eerst leren in de Bijbel. En we weten alleen hoe we behoren te bidden als we onze woordenschat aan de Bijbel ontlenen.” Je gebed, jijzelf, moet dus doordrenkt zijn van de Bijbel.

Het mooie hieraan vind ik dat deze benadering heel erg pleit voor een gevarieerd gebedsleven. Als we alleen vanuit onze eigen behoeften en ervaringen tot God zouden bidden, zouden we al snel uitgepraat zijn. Het gebed zou dan neerkomen op het doorgeven van een soort verlanglijstje van wat er nog mist in ons leven, of wat we graag anders zouden zien. Of juist alleen maar een soort schuldbelijdenis, omdat we ergens voelen dat we schuldig staan tegenover God. Het zou in feite een soort afspiegeling van ons eigen karakter zijn. Als je extravert bent, heb je vaak weinig met de ‘gevoelige’ kanten van God, en als introvert heb je waarschijnlijk weer een stuk minder met al te uitbundige lofprijzingen. Maar ‘de Bijbelse God is majestueus en teerhartig, heilig en vol vergeving, liefdevol en ondoorgrondelijk.’ In die veelzijdigheid openbaart hij zich in de Bijbel, en zo zou je hem ook in je gebed moeten benaderen.

Gebed is een ontmoeting met God, en daarin zit ook de wens om God beter te leren kennen. In het vervolg van dit deel van het boek gaat Tim Keller er op in wie de God dan wel is met wie we in gesprek gaan, en wat de Bijbel zegt over hoe we hem kunnen ontmoeten. Bidden tot God is bidden tot de Drie-enige, de Vader, Zoon en Geest. In die relatie zit ook al een voorbeeld verscholen van de relatie die we zelf met God en elkaar mogen krijgen. “Voortdurend aanbidden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest elkaar, geven ze elkaar verheerlijkende liefde en verheugen ze zich in elkaar.” We mogen, volgens Keller, het gebed zien als manier om te delen in die vreugde.

God kennen zoals hij is, dat zou uiteindelijk het doel van het gebed moeten zijn. Zoals hierboven al gezegd, als we enkel vanuit onszelf zouden bidden, dan bidden we alleen als we iets nodig hebben. Waarom doen we dat, waarom zijn we zo? “We weten dat God bestaat, maar we hebben de neiging om hem te zien als een middel waardoor we dingen kunnen krijgen die ons gelukkig maken. Voor de meesten van ons is hij niet ons geluk geworden.” De sleutel tot een Bijbels, christelijk gebed is dus je te beseffen dat bij God zelf je ultieme geluk en de hoogste vreugde te vinden zijn. Daarbij vergeleken is al het andere bijzaak.

Om eerlijk te zijn vind ik dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt kwetsbaarheid om zo te bidden, en tegelijk zelfvertrouwen. Gelukkig, en daar wijst ook Keller op, mogen we vertrouwen op de Geest, die voor ons pleit, ook als wij niet meer weten wat we moeten zeggen.

Tot slot nog een mooie quote uit dit deel:

“Bidden is de manier om een krachtig vertrouwen te ervaren dat God goed bezig is in ons leven, dat de moeilijke dingen bijdragen aan ons welzijn, dat de goede dingen niet van ons afgenomen kunnen worden, en dat het beste nog moet komen.”

Volgende keer verder met deel drie, getiteld ‘Leren bidden’.

Koop dit boek

Reacties