Geloof

Tim Keller, Bidden. Blogserie deel 1: Verlangen naar gebed


Zojuist verschenen: het nieuwste boek van Tim Keller Bidden – Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God. Een theologische beschouwing gecombineerd met ervaring en methodologie van wat misschien wel het belangrijkste in het leven van een christen zou moeten zijn. In deze vijfdelige blogserie neem ik je mee door de belangrijkste onderwerpen die in dit boek aan de orde komen. Ik deel mooie quotes en persoonlijke reflecties. Het boek kun je via deze link aanschaffen.

Als het geloof je, net zoals bij mij, met de paplepel is ingegoten, dan bestaat er grote kans dat het bidden ook op eenzelfde manier mee is gekomen: als omlijsting van de maaltijden, passend bij het dagelijkse ritme van eten, drinken en slapengaan. Hoewel daar natuurlijk weinig mis mee is, kan dit er wel voor zorgen dat bidden sleur wordt, gaat voelen als verplichting. Zo is het in elk geval bij mij wel gegaan. Tim Keller signaleerde in zijn leven een soortgelijke ontwikkeling, en had een wake-upcall nodig om het gebed ‘te ontdekken’. Hij ging op onderzoek uit, en kwam uiteindelijk bij de historische teksten van de reformatoren en puriteinse theologen uit. Waar tegenwoordig vaak een tweedeling te zien is in gedachten en boeken over het gebed (gebed als manier om God te smeken om zijn koninkrijk te vestigen of gebed als persoonlijk, mystiek contact met God), zag hij bij hen juist een combinatie van beide stromingen.

“We worden niet opgeroepen om te kiezen tussen een leven als christen dat gebaseerd is op waarheid en leer of een leven vol met spirituele kracht en ervaring. Ze gaan hand in hand. […] De bedoeling was dat ik de heilige Geest ging vragen om me mijn theologie te laten ervaren.”

Maar wat is bidden dan, waarom zou je het eigenlijk doen, en hoe doe je dat? In dit eerste deel van het boek gaat Tim Keller vooral in op het waarom van het christelijke gebedsleven. Volgens Tim Keller is bidden “de manier waarop we God kennen, de manier waarop we God eindelijk als God behandelen. Gebed is gewoon de sleutel tot alles wat we moeten doen en moeten zijn in dit leven.” Keller focust vervolgens op Paulus, die in de eerste brief aan de Efeziërs bidt om ‘een geest van inzicht’, wat belangrijker is dan concrete veranderingen van omstandigheden, waar het gebed toch vaak vooral om lijkt te draaien. (Niet dat het slecht is om om je dagelijkse brood te bidden, maar het is niet het belangrijkste.) “Hij [Paulus] ziet het gebed niet enkel en alleen als een manier om díngen van God te krijgen, maar als een manier om meer van God zélf te krijgen.”

In mijn persoonlijke gebedsleven merk ik vaak dat het makkelijk is om te vervallen in standaardformuleringen, en dat je dan vervolgens steeds minder het idee krijgt dat God ook daadwerkelijk naar je luistert, dat het gebed verder gaat dan het plafond, om zo te zeggen. Ook dit komt aan de orde in dit eerste deel van het boek Bidden. Volgens Keller is het juist dit element dat bidden zo moeilijk maakt. Een van de lessen die hij deelt is voor mij wel een eye-opener: het kan wel eens komen doordat we normaal gesproken spiritueel zo leeg zijn. In het dagelijkse leven heb je dat niet door, maar op het moment dat je in de Bijbel leest over geweldige ervaringen, of als je andere mensen vol doorleefd geloof hoort bidden, dan dringt die leegte ineens door. “Dan gaan we ons eindelijk eenzaam en hongerig voelen. Het is een eerste belangrijke stap naar omgang met God, maar een stap die ons in verwarring brengt.”

Nog een mooie, aan het denken zettende quote uit dit eerste deel: “Gebed is een natuurlijk menselijk instinct.”

Volgende keer verder met deel twee, getiteld ‘Het gebed begrijpen’.

Koop dit boek

Reacties