Banier Bv, Uitgeverij De Media > Books Het venster in de tuinmuur – Tom Hage, Ewald Mackay, Johan van Wijk – ebook

Het leven van C.S. Lewis (1896-1963) was een zoektocht naar waarheid. Hij vond deze uiteindelijk in het christelijk geloof. Lewis kreeg hierdoor een nieuw perspectief op de werkelijkheid en uitzicht op de wereld `aan gene zijde’ waarnaar hij van af zijn jonge jaren had verlangd. Zijn veelzijdige en omvangrijke werk toont de sporen van deze…

Leren uit het woord – P. Cammeraat, W.C. Polinder, J.P. Proos – ebook 0 Banier Bv, Uitgeverij De

Het vertellen van de bijbelse geschiedenissen neemt in het reformatorisch onderwijs een centrale plaats in. Leren uit het woord behandelt theologische en praktische vragen rondom het godsdienstonderwijs. Het is vooral bedoeld als leerboek voor de pabo. Daarnaast is het ook bruikbaar voor een ieder die bezig is de bijbelse boodschap door te geven aan kinderen….

Hotse Hiddes – Sibert van Aangium – ebook 0 Banier Bv, Uitgeverij De

zijn boeken die elke Hollandse jongen gelezen moet hebben. De drie delen over Hotse Hiddes van Sibe van Aangium horen daar zeker bij.’ Rudy Ligtenberg, Reformatorisch Dagblad Friesland, 1567. Hotse Hiddes, een rebelse boerenjongen uit Anjum, houdt van Wietske, een jonge vrouw die als dienstbode op de statige boerderij De Prinsenhof werkt. Hoewel het boerenechtpaar…