Banier Bv, Uitgeverij De Media > Books Leren uit het woord – P. Cammeraat, W.C. Polinder, J.P. Proos – ebook

Het vertellen van de bijbelse geschiedenissen neemt in het reformatorisch onderwijs een centrale plaats in. Leren uit het woord behandelt theologische en praktische vragen rondom het godsdienstonderwijs. Het is vooral bedoeld als leerboek voor de pabo. Daarnaast is het ook bruikbaar voor een ieder die bezig is de bijbelse boodschap door te geven aan kinderen….

Rozekruis Pers, Uitgeverij De Media > Books Boehme – Peter Huijs, C. Goud, Gerard Olsthoor – ebook

“Het symposion rond Jacob Boehme toont deze “”philosophus teutonicus””, begenadigd met een scherpzinnige pen, als ondernemer, als schrijver en als mens die in zijn eigen leven worstelde om tot een werkelijk Godservaren door te dringen. Deze worsteling is een menselijk drama geweest, maar de uitkomsten zijn adembenemend.In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een…

Rozekruis Pers, Uitgeverij De Media > Books Ficino – Peter Huijs – ebook

“Renaissance: uitvindingen en nieuw denken. Ficino vertaalt het Corpus Hermeticum van Hermes Tris-megistos. Geloof maakt plaats voor een synthese van hermetisch-platonische wijsbegeerte. Een nieuwe cultuur en spirituele waarden spreiden zich uit over Europa en hebben grote invloed. In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch…

Banier Bv, Uitgeverij De Media > Books Deelgenoot van een kantelende tijd – Jan van der Graaf – ebook

Deelgenoot van een kantelende samenleving. In een `persoonlijke terugblik’ beschrijft de oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw. In het voortschrijdende proces van ontkerkelijking en ontkerstening kwam het christelijk geloof van een meerderheids- in een minderheidspositie. De auteur brengt die kanteling concreet in…

Banier Bv, Uitgeverij De Media > Books Het venster in de tuinmuur – Tom Hage, Ewald Mackay, Johan van Wijk – ebook

Het leven van C.S. Lewis (1896-1963) was een zoektocht naar waarheid. Hij vond deze uiteindelijk in het christelijk geloof. Lewis kreeg hierdoor een nieuw perspectief op de werkelijkheid en uitzicht op de wereld `aan gene zijde’ waarnaar hij van af zijn jonge jaren had verlangd. Zijn veelzijdige en omvangrijke werk toont de sporen van deze…