Uitgeverij Damon Vof Boeken > Religie > Alle religie Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand

Vertaling: Peter Eijkenboom, Fried Pijnenborg en Hans van Reisen In de tweede helft van de vierde eeuw bezit Milaan keizerlijke allure in het Romeinse rijk en fungeert de stad als een knooppunt tussen oosterse en westerse culturen. Op 7 december 374 wordt de Romeinse gouverneur Ambrosius (339/40-397) er tot bisschop gewijd. Bijna een kwart eeuw…

Uitgeverij Damon Vof Boeken > Religie > Alle religie Wat kunnen wij voor de doden doen?

Omstreeks het jaar 423 schreef Augustinus (354-430) 'De cura pro mortuis gerenda'. In dit geschrift ontwerpt hij een nieuwe betekenis voor traditionele begrafenisrituelen die strookt met het christelijk geloof. De liefdevolle verzorging van het stoffelijk overschot van een overledene is een natuurlijke neiging van normale mensen. De Bijbel bevat ettelijke voorbeelden en gelovigen worden erdoor…

Uitgeverij Damon Vof Boeken > Religie > Alle religie Aangenaam kennis te maken

Door de eeuwen heen is het een fascinerende ontmoeting geweest: de kennismaking van Europese reizigers met de religieuze cultuur van India. Handelaren en ontdekkingsreizigers zoals Marco Polo, werden aan het einde van de middeleeuwen gedreven door nieuwsgierigheid naar het onbekende en exotische dat zij op hun reizen tegenkwamen. En ook missionarissen en zendelingen raakten al…

Uitgeverij Damon Vof Boeken > Religie > Alle religie Vleesgeworden woord

Zoals iedere middeleeuwse theoloog heeft Bonaventura zich beziggehouden met het zorgvuldig lezen van de Heilige Schrift. Exegese en theologie waren nog geen twee onderscheiden wetenschappen, maar theologie was begrijpend lezen én uitleggen van schriftteksten. 'Vleesgeworden Woord' bevat voorbeelden van hoe Bonaventura het begin van het evangelie van Johannes leest en uitlegt. Dit is het evangelie…

De strijd van een christen Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op deze belangrijke vraag is al eeuwenlang naar een zinnig antwoord gezocht. Rond het jaar 397 schreef Augustinus hierover een boeiende beschouwing. Ruim dertig jaar was hij bisschop van Hippo Regius in de Romeinse provincie Africa. Gedurende die jaren had hij niet alleen van doen…

Het huis op de rots Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Vertaling: Hans van Reisen en Leo Wenneker Er is nauwelijks een bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad als Jezus' toespraak op de berg. De zogeheten bergrede (Matteüs 5-7) geniet zowel binnen als buiten de christelijke geloofsgemeenschappen groot gezag. In de loop van de eeuwen is deze toespraak telkens opnieuw inspiratiebron geweest voor bewonderenswaardige…

Als korrels tussen kaf Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven….

God zoeken met de zinnen? Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door drs. Elly Houtsma, drs. Marijke Nota-Renders, Hans van Reisen met medewerking van Dr. Hugo De Lil Uit de klassieke en vroegchristelijke cultuur is er van niemand zoveel bewaard gebleven als van de kerkvader Augustinus (354-430). Zijn literaire nalatenschap beslaat bijna een halve eeuw en is ongeveer tienmaal zo…