Carmelitana VZW, Uitgeverij Boeken > Religie > Alle religie Scheppende overgave

De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding begon jaren geleden. Diet van Borselen werkte toen in Nederland bij de veiligheidsdienst binnen de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede oprichtster van een christelijk klooster in Zuid-India. In deze verschillende leefwerelden groeide een gelijksoortig verlangen. Voor Diet was het een verlangen naar eenvoud, een zoeken…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Religie > Alle religie 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein

In 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein staan de auteurs stil bij de relatie tussen de bezinning aan de theologische faculteit in Groningen en de maatschappelijke context. In elke eeuw uit de geschiedenis van de Groningse universiteit kreeg de theologiebeoefening een eigen gezicht. De bijdragen aan deze bundel maken zichtbaar hoe de faculteit…

Novapres, Uitgeverij Boeken > Religie > Alle religie Christelijk heidendom & het Evangelie

Wat gebeurt er als mensen gaan geloven in een beeld dat zijzelf van God gemaakt hebben ? Al jaren achtereen verlaten tientallen duizenden mensen de grote traditionele kerken. Anderen blijven achter maar zonder veel enthousiasme. Als oorzaken worden genoemd : secularisatie, urbanisatie en individualisering. De schrijver bevestigt dit, maar geeft aan dat er een nog…

Novapres, Uitgeverij Boeken > Religie > Alle religie De boodschap van de bergrede

'Volgelingen van Jezus moeten anders zijn,' schrijft John Stott, 'Anders dan zowel de geïnstitutionaliseerde kerk als de seculiere wereld, anders dan bepaalde vormen van godsdienstigheid en niet-godsdienstigheid. De Bergrede is de meest complete omschrijving van de christelijke tegencultuur in het Nieuwe Testament. Hierin wordt een christelijk waardensysteem gepresenteerd, een ethische norm, een vorm van vroomheid,…