Kontrast, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Leven in Arnhem in de jaren '60

De jaren '60 waren opwindend, verrassend en rumoerig. Wie die periode beleefde heeft ongetwijfeld veel beelden op zijn/haar netvlies staan van de oorlog in Vietnam, studentenopstanden, de moord op John F. Kennedy, de opkomst van de popmuziek, de minirok en de brommer. De vraag is of en hoe deze gebeurtenissen ook Arnhem in hun greep…

Kontrast, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Leven in Arnhem in de jaren 70

Na het vorige deel over Arnhem in de jaren 60 beschrijft Kees Gerritsen nu de periode waarin de Amerikaanse president Nixon moest aftreden, en Fidel Castro president werd van Cuba. In Nederland kenden we de Molukse gijzelingsacties, de Lockheedaffaire, de Nieuwmarktrellen in Amsterdam, en het kabinet-Den Uyl. Het waren de jaren van de vrije opvoeding,…

Balans, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Van wie is het kind

In 1917 kwam er een einde aan de sterk ideologisch geladen schoolstrijd. Voortaan werden aan het bijzonder onderwijs dezelfde financiële rechten toegekend als aan het openbaar onderwijs. Deze 'schoolvrede' of 'onderwijspacificatie' is nog altijd vrijwel ongewijzigd vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. De pacificatie is vaak geïnterpreteerd als een triomf van de confessionele partijen…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Jeanne d'Arc (1412-1431)

Na Eleonore van Aquitanië is Jeanne d´Arc de tweede middeleeuwse vrouw waar Guus Pikkemaat een boek aan wijdt. Het is een onderwerp wat zeker de moeite waard is. Jeanne d´Arc is een van die intrigerende figuren in wie de middeleeuwse mentaliteit in al haar eigenaardigheid tot uitdrukking komt. Ze was een diep religieuze vrouw, die…

Verloren, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Niet bij steen alleen

In 1876 zag de Amsterdamse Werkliedenvereniging Patrimonium het levenslicht. De vereniging werd opgericht om een volksbeweging in gang te zetten tot behoud van Nederland als orthodox-protestantse natie. Later werd Patrimonium vooral bekend als een van de grootste woningcorporaties van Nederland. Na de jaren zestig kreeg de secularisatie ook vat op Patrimonium, maar het christelijk-sociaal denken…

Verloren, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger

Een van de weinige heiligen van Nederlandse afkomst is Ludger. Volgens de overlevering is hij geboren in Zuilen (vlak bij Utrecht), in de tijd dat de missionarissen Willibrordus en Bonifatius hier werkzaam waren. Al snel werd duidelijk, dat hij grootse daden voor God en de Kerk zou verrichten. Ludger verbleef lange tijd in Utrecht, maar…

Verloren, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek 'Voor het Volk om Christus' wil'

Het CNV, opgericht in 1909, ontwikkelde zich van een kleine protestantse en verzuilde organisatie tot de tweede vakcentrale van Nederland, met een eigen, christelijk-sociale identiteit. 'Voor het Volk om Christus wil' laat aan de hand van een aantal centrale vakbondsthemas sociaal-economisch beleid, sociale zekerheid en medezeggenschap zien, dat het CNV een eigen rol heeft gespeeld…

Verloren, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Keizer Constantijn

Op 28 oktober 312 versloeg keizer Constantijn zijn tegenstander Maxentius bij de Milvische brug over de Tiber, net buiten de muren van Rome. Voorafgaande aan deze slag kreeg Constantijn zijn beroemde visioen van een kruis, vaak gezien als zijn motivatie om zich tot het christendom te bekeren. Het Edict van Milaan, dat Constantijn in 313…

Verloren, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Reddende liefde

De Heldringstichtingen ontlenen hun naam aan de Réveilvoorman ds. O.G. Heldring, die in het Betuwse dorp Zetten in 1847 een opvangtehuis voor prostituees stichtte. Rondom dit tehuis ontstond in de loop der jaren een groot complex van inrichtingen voor opvang en vorming van verwaarloosde en kwetsbare meisjes en jonge vrouwen. Tevens werden diverse scholen gesticht,…