Kokboekencentrum Non-Fictie Boeken > Religie > Alle religie De nacht van de biechtvader

Als priester en biechtvader voert Tomáš Halík al vele jaren persoonlijke gesprekken met mensen die daarom vragen. Zo hoort hij iedere week gelovigen en niet-gelovigen aan. Sommigen vertrouwen hem dingen toe waarover ze nog nooit met iemand spraken. Andere bekennen schuld, vertellen over hun zwakheden en twijfels of over verlangen naar vergeving en heling. In…

Kokboekencentrum Non-Fictie Boeken > Religie > Alle religie Verzameld werk

Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) was een van de invloedrijkste Nederlandse theologen in de negentiende en twintigste eeuw. Zijn theologische erfgoed is relevant voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur en kan een oriëntatie bieden voor kerk, samenleving en theologie. Het tweede deel van het Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. ontsluit…

Kokboekencentrum Non-Fictie Boeken > Religie > Alle religie 12 artikelen over Jezus

Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in…

Kokboekencentrum Non-Fictie Boeken > Religie > Alle religie Zorgen voor een eigenwijze kudde

Missionair gemeentezijn leidt niet zelden tot moeilijke ethisch dilemma's. Mensen zijn tegenwoordig immers mondig en willen hun eigen morele keuzes maken, niet gehinderd door een bijbelse ethiek. Hoe moet de kerk deze mondige schapen weiden? In dit boek voert ethicus Patrick Nullens een pleidooi voor een 'pastorale ethiek'. Volgens de auteur moet ethiek gezien worden…

Kokboekencentrum Non-Fictie Boeken > Religie > Alle religie Vreugde vinden Essentials je geloof leven

Vreugde, vrolijkheid, blijdschap… Iedereen wil graag gelukkig zijn. Hoe zit dat met geloof en geluk? Word je gelukkiger als je gelooft? Wat is er vanuit het christelijk perspectief te zeggen over geluk en vreugde? In praktische, alledaagse bewoordingen geeft theologe Nynke Dijkstra inzicht in het thema Vreugde. Nynke schrijft onder andere over bronnen van vreugde,…