Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie Een woonplaats voor de Heilige

Ezechiël 40-48 vormt het fascinerende slotvisioen van het boek Ezechiël. De profeet beschrijft een nieuwe toekomst voor Israël na de ballingschap. Er zal een nieuwe tempel komen waarin de Heerlijkheid van de HEERE komt wonen om voor altijd te midden van Israël te blijven. Naast deze nieuwe tempel (met een nieuwe eredienst) wordt gesproken over…

Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie De toekomst van de gereformeerde gezindte

De wereld waarin wij leven is volstrekt geseculariseerd. Het christelijk geloof is ingeruild voor een liberaal en seculier denkpatroon. Ook binnen de kerken slaat de secularisatie toe. Reformatorische christenen zijn kinderen van de individualistische welvaartstijd. Naar verwachting zal de huidige situatie zich in de toekomst in versterkte mate voortzetten. In dit verband rijzen er dringende…

Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie Israëls verwachting

Isaac Da Costa (1798-1860) was een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof. Hij behoorde tot het Reveil, een beweging uit de 19e eeuw die de samenleving wilde terugbrengen tot gehoorzaamheid aan de Bijbel. Voor zijn vrienden hield hij Bijbellezingen. Uit deze verzamelde overdenkingen is dit dagboek samengesteld. Da Costa heeft een…

Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie Drieërlei catechismus

De gronden van het Christelijk geloof, De historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid. samengesteld door Jacobus Koelman dienaar van het Evangelie eBooks Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier kopen? Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier Religie Verkrijgbaar in de kleur(en) Ean 9789462787391 SKU eBook Direct downloaden Religie Erdee Media…

Dordt dichtbij eBook Direct downloaden Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier

De grondslag van onze school is…´ Herkenbare zin? Op een christelijke school wordt in die zin zeker de Bijbel genoemd, vaak aangevuld met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Prachtig natuurlijk, maar papier is geduldig. Hoe werkt die grondslag door in de dagelijkse onderwijspraktijk? In dit boekje stellen de auteurs die vraag met betrekking tot de Dordtse Leerregels….