Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie Een woonplaats voor de Heilige

Ezechiël 40-48 vormt het fascinerende slotvisioen van het boek Ezechiël. De profeet beschrijft een nieuwe toekomst voor Israël na de ballingschap. Er zal een nieuwe tempel komen waarin de Heerlijkheid van de HEERE komt wonen om voor altijd te midden van Israël te blijven. Naast deze nieuwe tempel (met een nieuwe eredienst) wordt gesproken over…

Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie De toekomst van de gereformeerde gezindte

De wereld waarin wij leven is volstrekt geseculariseerd. Het christelijk geloof is ingeruild voor een liberaal en seculier denkpatroon. Ook binnen de kerken slaat de secularisatie toe. Reformatorische christenen zijn kinderen van de individualistische welvaartstijd. Naar verwachting zal de huidige situatie zich in de toekomst in versterkte mate voortzetten. In dit verband rijzen er dringende…

Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie Voor Anker

De meeste christelijke scholen verwijzen in hun statuten naar de belijdenisgeschriften. Als je leraar bent, word je geacht deze te onderschrijven. Maar hoe functioneren de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het onderwijs? Hoe kunnen ze ons vandaag helpen om christelijk onderwijs gestalte te geven? In Voor Anker geeft dr. A.J. Kunz een uitleg van…

Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier eBooks > Religie > Alle religie Drieërlei catechismus

De gronden van het Christelijk geloof, De historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid. samengesteld door Jacobus Koelman dienaar van het Evangelie eBooks Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier kopen? Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier Religie Verkrijgbaar in de kleur(en) Ean 9789462787391 SKU eBook Direct downloaden Religie Erdee Media…

Bijbelse professoren eBook Direct downloaden Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier

Professoren proberen studenten mee te nemen naar de diepe wateren van de wetenschap. Het zijn mensen die vanwege hun grote vakkennis respect verdienen. Ook de Bijbel kent zulke personen. Zij werden nog niet als 'professor' aangesproken, maar wel als 'leermeester'. Deze leermeesters vinden we zowel in het Oude Testament (David en Salomo) als in het…