Buijten En Schipperheijn, Drukkerij En Uitgeversmaatschappij Boeken > Spiritualiteit > Alle spiritualiteit Waar was je?

Wie zijn ogen voor het eerst in deze wereld opendoet, heeft er geen idee van dat er zojuist een wonder is gebeurd. Tijdens de geboorte vonden er gebeurtenissen plaats, ingewikkelder dan het lanceren van een ruimtevoertuig. Bij het opgroeien bleek de natuur vol wonderen. Waar komen al die sterren vandaan? Wat is er overdag voorbij…

Buijten En Schipperheijn, Drukkerij Boeken > Spiritualiteit > Alle spiritualiteit [Omvergeblazen]

Wat als je heilige huisjes instorten? Alles wat je geloofde, staat opeens op losse schroeven. Alles wat zo dichtgetimmerd was, valt opeens uit elkaar. Hoe ga je daarmee om? Moet je dan God maar helemaal loslaten? Katie Vlaardingerbroek is 19 en studeert filosofie en godsdienstwetenschap. Ze groeide op in een traditioneel evangelisch gezin, dat zeer…

Buijten En Schipperheijn, Drukkerij Boeken > School & studieboeken > Alle school & studieboeken Als de tak wil bloeien

We leven in een wereld waarin nog steeds schrikbarende armoede voorkomt, waarin er meer vluchtelingen zijn dan ooit tevoren en een groeiende stroom van jonge migranten tracht te ontsnappen aan de situatie die zij als hopeloos ervaren. Een wereld waarin grote groepen uitgesloten blijven van een rechtvaardiger mondiale economie, waardoor ongelijkheid toeneemt. In zo’n wereld…

Buijten En Schipperheijn, Drukkerij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Cooperatiemaatschappij

De manier waarop samenlevingen solidariteit organiseren verschilt. In Nederland speelt de verzorgingsstaat hierbij een grote rol. Burgers betalen belastingen en organiseren hun lotsverbondenheid en onderlinge zorg voor een belangrijk deel via de overheid en maatschappelijke organisaties. Dit systeem van indirecte solidariteit kent voordelen, maar staat ook onder druk. Naast het financiĆ«le-houdbaarheidsvraagstuk geeft de bureaucratie van…

Buijten En Schipperheijn, Drukkerij Boeken > Spiritualiteit > Alle spiritualiteit Geloof in de toekomst

Na een lange periode van optimisme neemt het vertrouwen in de toekomst van onze samenleving af. Grootschalige toepassing van technologie leidt tot uitputting van onze hulpbronnen, we vervuilen de oceanen en verstoren het klimaat. De groeiende kloof tussen rijk en arm dreigt onze samenleving te ontwrichten. En de dreiging van internationale conflicten is toegenomen in…

Buijten En Schipperheijn, Drukkerij Boeken > Religie > Alle religie De verborgen eenheid van de Bijbel

Het Oude Testament lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje te worden in christelijk Nederland. Het wordt geassocieerd met een wrede God, met geweld en wantoestanden. Wat hebben wij, nieuwtestamentische christenen, nu helemaal met dit weinig geliefde deel van de Bijbel te maken? Pieter Lalleman laat zien hoe belangrijk het Oude Testament is als bron van…