De strijd van een christen Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op deze belangrijke vraag is al eeuwenlang naar een zinnig antwoord gezocht. Rond het jaar 397 schreef Augustinus hierover een boeiende beschouwing. Ruim dertig jaar was hij bisschop van Hippo Regius in de Romeinse provincie Africa. Gedurende die jaren had hij niet alleen van doen…

Het huis op de rots Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Vertaling: Hans van Reisen en Leo Wenneker Er is nauwelijks een bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad als Jezus' toespraak op de berg. De zogeheten bergrede (Matteüs 5-7) geniet zowel binnen als buiten de christelijke geloofsgemeenschappen groot gezag. In de loop van de eeuwen is deze toespraak telkens opnieuw inspiratiebron geweest voor bewonderenswaardige…

Als korrels tussen kaf Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven….

Coornhert – Licht in Europa Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Rozekruis Pers, Uitgeverij De

Coornhert, herdruk / herziene en vermeerderde uitgave In dit boek onderneemt Jan Peter Burger een even dappere als gewaagde poging ons denken over de zeventiende eeuw te herzien. Hij stelt D.V. Coornhert centraal aan de basis van de culturele revolutie die tussen 1585 en 1625 vanuit Amsterdam plaatsvond. Vrijheid van geest, van keuze, van godsdienst…

De profeten Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Skandalon Uitgeverij

Tip: neem de goedkopere maar even grote, genaaide paperback met flappen.”The Prophets” van Abraham Heschel werd bij verschijning in 1962 meteen herkend als een meesterwerk, een boek vol bijbelse geleerdheid. Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens, en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de hartstochtelijke…

Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Succesboeken.nl

576 pagina's met gezondheidsadviezen van een van de beste experts ter wereld op gezondheidsgebied is wat dit boek je geeft. In tegenstelling tot wat de reguliere geneeskunde en veel gezondheidsmythen ons willen laten geloven is hier een boek, dat eindelijk bewijst dat een goede gezondheid gemakkelijk bereikt kan worden. Gezond zijn is iets dat van…

Babylonische Talmoed – Traktaat Taäniet (Vasten) Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Skandalon Uitgeverij

De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmoed is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de rest van de Talmoed wordt besproken en becommentarieerd. De Talmoed vormt zo de…

God zoeken met de zinnen? Hardcover Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Uitgeverij Damon Vof

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door drs. Elly Houtsma, drs. Marijke Nota-Renders, Hans van Reisen met medewerking van Dr. Hugo De Lil Uit de klassieke en vroegchristelijke cultuur is er van niemand zoveel bewaard gebleven als van de kerkvader Augustinus (354-430). Zijn literaire nalatenschap beslaat bijna een halve eeuw en is ongeveer tienmaal zo…