Aspekt, Uitgeverij Boeken > Spiritualiteit > Alle spiritualiteit Wijsheid voor Denkers

Wat is filosofieeigenlijk? Veel mensen gebruiken de term nogal slordig. Zij spreken van de 'filosofie' van dit bedrijf of van die onderneming, de 'filosofie' van de nieuwe regering, enzovoort. Ze bedoelen alleen de grondideeën, uitgangspunten en beleidslijnen van dit bedrijf of die regering, en dit zijn zeer praktische zaken. Dit boek spreekt echter over filosofie…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Religie > Alle religie 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein

In 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein staan de auteurs stil bij de relatie tussen de bezinning aan de theologische faculteit in Groningen en de maatschappelijke context. In elke eeuw uit de geschiedenis van de Groningse universiteit kreeg de theologiebeoefening een eigen gezicht. De bijdragen aan deze bundel maken zichtbaar hoe de faculteit…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Jeanne d'Arc (1412-1431)

Na Eleonore van Aquitanië is Jeanne d´Arc de tweede middeleeuwse vrouw waar Guus Pikkemaat een boek aan wijdt. Het is een onderwerp wat zeker de moeite waard is. Jeanne d´Arc is een van die intrigerende figuren in wie de middeleeuwse mentaliteit in al haar eigenaardigheid tot uitdrukking komt. Ze was een diep religieuze vrouw, die…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Literatuur > Alle literatuur Bitterzoete overvloed

Hans Werkman, Bitterzoete overvloed. De wereld van Willem de Mérode Willem de Mérode (1887-1939) schreef in de spanning van jongensliefde en een mystieke beleving van het christelijk geloof. Deze biografie beschrijft de bitterzoete overvloed van zijn onmogelijke liefde. Dit boek is een grondige revisie van de al jaren uitverkochte biografie De wereld van Willem de…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Spiritualiteit > Alle spiritualiteit In de schaduwen van morgen

Dit kleine boekje maakte de Nederlandse historicus Johan Huizinga (1872-1945) tot een publieke figuur van Europees formaat. In de schaduwen van morgen verscheen in 1935, toen Hitler in Duitsland twee jaar aan de macht was, Stalin in Rusland het bewind voerde en Mussolini Italië bestuurde: drie totalitaire regimes die zich aandienden als alternatief voor de…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek De gedroomde zoon

Willem Jan Otten typeert de gedichten van Willem de Mérode als dit imposante en zinderende oeuvre. Hans Werkman, de biograaf van De Mérode, koos samen met hem honderd gedichten voor deze bloemlezing. Willem de Mérode (1887-1939) doorleefde de tragedie van een onmogelijke liefde. Hij schreef in de spanning van jongensliefde en een mystieke beleving van…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > School & studieboeken > Alle school & studieboeken Inperking vrijheid van onderwijs

De vrijheid van onderwijs (art.23 van de grondwet) verschaft ouders het recht op basis van een geloofsovertuiging een school te stichten. Was dit de bedoeling van Thorbecke toen hij dit recht in 1848 in de grondwet vastlegde? Wat wordt precies bedoeld met de vrijheid van richting, van oprichting en van inrichting?Artikel 23 spreekt ook over…

Aspekt, Uitgeverij Boeken > Geschiedenis & politiek > Alle geschiedenis & politiek Een dubbelsnoer van licht

Dit boek is het derde in een trilogie over drie zeer verschillende historische onderwerpen: in deel 1 honderd vrouwen, in deel 2 honderd componisten en in dit deel 3 honderd joodse en christelijke geestelijke leiders. Dit boek is een dubbelsnoer: het joodse en het christelijke snoer, al vroeg gescheiden en af en toe flink met elkaar…