Bijbels

Recordaantal Bijbels verkocht in 2014


Wereldwijd zijn er in 2014 een recordaantal Bijbels verspreid door Bijbelgenootschappen. In totaal gingen er over de hele wereld meer dan 34 miljoen Bijbels over de toonbank, dat is 6 procent meer dan het jaar ervoor.

In Nederland werden door het Nederlands Bijbelgenootschap 214.000 Bijbels verkocht in 2014. Daarvan was het merendeel een Bijbel in Gewone Taal. Het Nederlands Bijbelgenootschap verkocht 147.000 exemplaren van deze Bijbelvertaling.

Het NBG brengt naast de Bijbel in Gewone Taal als belangrijkste vertaling ook de Nieuwe Bijbelvertaling op de markt. Het totale aantal Bijbels dat in Nederland (en wereldwijd) verkocht werden in 2014 ligt echter nog wel een stukje hoger dan de genoemde aantallen. Behalve de nationale bijbelgenootschappen zijn er namelijk nog andere uitgevers en stichtingen die Bijbels aan de man brengen. Een voorbeeld hiervan is de Herziene Statenvertaling, die door de Stichting Herziene Statenvertaling wordt gepubliceerd.

Reacties