GeloofRecensies

Recensie: Ontmoetingen met Jezus, Tim KellerAl jarenlang inspireert Tim Keller jonge en oudere christenen met het werk in zijn Redeemer-kerk in New York én de vele boeken die hij schreef over geloven in deze tijd. Dit jaar verschijnen er bij Uitgeverij van Wijnen weer een drietal nieuwe boeken van hem in een Nederlandse vertaling. Ontmoetingen met Jezus is daarvan de eerste. Hierin neemt Keller je mee naar ontmoetingen die Jezus had tijdens zijn leven op aarde, en laat daarbij zien hoe Jezus antwoorden geeft op grote vragen rond het geloof die ook vandaag de dag een rol spelen en soms verhinderen om ten volle te geloven.

Waar vind je de antwoorden op jouw grote levensvragen? Wat is er mis met de wereld, en is er nog hoop voor ons mensen, voor jou persoonlijk? En waarom zou je daarvoor je vertrouwen op Jezus stellen? Dat soort vragen komen aan bod in de eerste helft van Kellers meeslepende betoog. Aan de hand van een aantal ontmoetingen die Jezus had – met de scepticus Natanaël, de Samaritaanse vrouw, Nikodemus, zijn optreden op de bruiloft te Kana, Marta en Maria, Maria van Magdala – behandelt Keller in zijn typerende, argumentatieve stijl, de antwoorden op deze vragen.

“Het gevoel dat Jezus er niet is kan een teken zijn dat hij er wel is – een teken dat hij al in jouw leven aan het werk is. Net als bij Maria kon Jezus wel eens vlak naast je staan zonder dat het tot je doordringt.”

Hij leidt die af uit de woorden en het optreden van Jezus zelf, en komt daarbij tot soms bekende, maar geregeld ook verrassende inzichten. Zo legt hij een verband tussen de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw en zijn ontmoeting met Nikodemus, die even daarvoor plaatsvond, en laat Keller zien hoe Jezus een op het oog tegengesteld antwoord geeft op hun vragen – wat in wezen dezelfde soort vragen zijn. Allebei waren ze op zoek naar een vorm van redding, en allebei zochten ze dat buiten God. “Jezus noemt het zonde. Hij zegt dat je levend water nodig hebt, dat je opnieuw geboren moet worden, om eeuwig te leven.”

Nog zo’n nieuwe, of in elk geval opvallende invalshoek komt aan bod in het volgende hoofdstuk. Daar wijst Keller op de manier waarop Jezus op de twee zussen Marta en Maria reageert, na het overlijden van Lazarus. Tegen de een is hij stellig: “Je broer zal uit de dood opstaan.” Met de ander rouwt hij mee, hij gaat naast haar staan.

In de tweede helft van het boek richt de auteur zich op ontmoetingen met Jezus die iets zeggen over de manier waarop wij zelf Jezus kunnen ontmoeten. Onder meer het werk van de Heilige Geest en de relatie tussen de Geest en Jezus komen voorbij, maar ook de laatste ontmoeting van Jezus op aarde, het moment van zijn hemelvaart. Het moment waarop Jezus paradoxaal genoeg (fysiek) van de aarde verdwijnen moest om des te dichter bij te kunnen komen, in de harten van mensen.

In Ontmoetingen met Jezus komen veel van de bekende Keller-thema’s weer aan de orde, zoals twijfel, scepsis, maar ook de redelijkheid van het geloof. Ook grijpt hij veelvuldig terug op het werk van voorgangers, zoals C.S. Lewis en J.I. Packer. Voor de trouwe lezer van deze prediker zullen er misschien daarom weinig echt nieuwe dingen te lezen zijn. Wel geeft de manier waarop hij zijn bekende thema’s met het hoofdthema ‘Jezus ontmoeten’ verbindt een diepere lading aan het geheel van zijn werk. Het boek is daarnaast ook goed geschikt om in groepen te bespreken, vooral omdat de hoofdstukken goed afgebakend zijn en elk een eigen boodschap hebben.

Ontmoetingen met Jezus / Tim Keller / Vertaling: Heleen Sytsma / Uitgeverij van Wijnen / Paperback: 16,95

Koop dit boek

Reacties