GeloofRecensies

Recensie: Impact, John OrtbergHoe zou de wereld eruit hebben gezien als Jezus er niet was geweest? Zijn invloed op de samenleving is groter dan de invloed van wie ook. In de wetenschap, kunst, morele waarden, architectuur en overheid, overal zijn sporen te vinden van de beweging die Jezus op gang bracht door zijn leven op aarde. In een van zijn recentste boeken gaat de Amerikaanse spreker John Ortberg in op de impact van Jezus. Who Is This Man? verscheen vorig jaar onder de Nederlandse titel Impact.

In de 15 hoofdstukken van Impact behandelt de auteur onderdelen van onze samenleving of een bepaalde ontwikkeling waar Jezus ofwel de oorzaak van was, ofwel in elk geval een belangrijke invloed op heeft gehad. Hij focust daarbij op de samenleving rond de tijd van Jezus leven op aarde en de eeuwen daarna, dus met name de Romeinse tijd, maar ook latere eeuwen, tot aan onze tijd toe, komen aan bod.

Ortberg laat onder meer zien dat de positie van vrouwen radicaal veranderde onder invloed van het opkomende christendom, maar ook dat de vroege christenen een totaal andere visie hadden op naastenliefde dan de rest van de maatschappij. Het ontstaan van ziekenhuizen en weeshuizen is daar een uitwerking van, als teken dat juist de in die tijd minst gerespecteerde mensen volgens Jezus en zijn volgelingen ongelooflijk veel waarde hadden. Deze ontwikkelingen worden in het boek direct gekoppeld aan de boodschap van Jezus zelf, met verwijzingen naar gebeurtenissen uit zijn leven en bepaalde uitspraken van Jezus.

Maar eveneens het ontstaan van kloosters komt voorbij, en het daaraan gekoppelde feit dat het vooral monniken waren die verantwoordelijk waren voor het kopiëren van oude teksten, zowel uit christelijke als uit seculiere hoek. En uit kloosters zijn uiteindelijk de universiteiten voortgekomen. Zonder geloof geen moderne wetenschap, beargumenteert de auteur. “God is volmaakt rationeel, dus dat betekent dat er een werkelijkheid is die tot in detail bestudeerd kan worden en ons meer vertelt over de heerlijkheid van God.”

Het gaat te ver om alles hier op te noemen dat ontstaan of veranderd is onder invloed van de boodschap van Jezus, want er komt nogal wat aan bod in Impact. Waarschijnlijk was het de bedoeling van de auteur om je te overweldigen met de veelzijdigheid en het aantal voorbeelden van dingen waar Jezus direct of indirect invloed op heeft gehad. Daarin slaagt hij volledig. Impact zit boordevol informatie, wat helaas de leesbaarheid niet altijd ten goede komt. Ortberg springt vanaf het begin nogal van de hak op de tak, en laat in verschillende hoofdstukken onderwerpen weer terugkomen die eerder ook al aan bod kwamen. Een betere opbouw had het boek ongetwijfeld nog wat meer impact gegeven.

Gelukkig wordt dat goed gemaakt door de vlotheid waarmee Ortberg je door het leven van Jezus en de verschillende onderwerpen heen loodst. Hij doorspekt zijn verhaal geregeld met een humoristische opmerking of persoonlijke anekdote, waardoor de tekst meer gaat leven. Zie je weinig van het geloof of van Jezus in het leven van vandaag de dag en wil je weer eens bemoedigd worden door het feit dat zijn boodschap ook vandaag nog uiterst relevant is? Lees dan Impact van John Ortberg.

Impact / John Ortberg / Tobya Jong / Ark Media / Paperback: 17,95 / Ebook: 7,50

Koop dit boek

Reacties