Christelijke thrillersRecensies

Recensie: Het zwijgen opgelegd, Julie CaveZowel binnen als buiten de christelijke wereld is de discussie rond evolutie en creationisme een heet hangijzer. De Australische schrijfster Julie Cave gebruikte deze thematiek in haar debuutthriller Het zwijgen opgelegd. Het levert een spannend verhaal op, waarin het snelle ritme soms wel iets teveel wordt onderbroken door uiteenzettingen over schepping en evolutie.

Wat gebeurt er wanneer de bestuurder van het gerenommeerde Smithsonian Instituut in Washington plotseling spoorloos verdwijnt? Die vraag inspireerde de auteur tot het schrijven van deze thriller waarin een complot aan het licht wordt gebracht rondom de positie van het geloof in de Amerikaanse samenleving, en dan met name op het gebied van wetenschap.

We maken kennis met Dinah Harris, vroeger succesvol FBI-agente maar inmiddels na persoonlijke problemen weggestopt op een opleidingsinstituut van de FBI. Tot haar oude partner Ferguson haar weer opzoekt en een terugkeer naar de actie aanbiedt. De aanleiding is de ontvoering van de algemeen secretaris van het Smithsonian Instituut. De belangen van dat instituut zijn groot, zowel op wetenschappelijk als op politiek vlak. In de Raad van Bestuur zitten immers invloedrijke figuren, die niet gebaat zijn bij al te veel ophef.

Dinah duikt samen met haar partner in het onderzoek en ze komen al snel allerlei tegenstrijdige informatie op het spoor. Het lijkt erop dat de secretaris aan de vooravond stond van een belangrijke bekendmaking die invloed zou hebben gehad op de positie van het instituut. Dat maakt de lijst met verdachten direct kleiner, maar dat is dan ook het enige pluspuntje voor de FBI-agenten. Want verder ontbreekt ieder spoor van de man, en ook in zijn persoonlijke spullen en op zijn kantoor zijn geen aanwijzingen te vinden. Ze moeten diep graven in zijn persoonlijke contacten om een idee te krijgen van wie de man was en op welk punt in zijn carrière hij was aanbeland. Maar juist als ze zich een beeld van de man hebben gevormd, neemt de zaak een gruwelijke wending. En dat is nog maar het begin van een reeks gebeurtenissen waar ze geen invloed op lijken te hebben.

Julie Cave hanteert in haar debuut een vlotte schrijfstijl die je geregeld op het puntje van je stoel doet zitten. Haar personages zijn goed opgebouwd en worden realistisch weergegeven. De persoonlijke problemen van Dinah geven kleur en diepte aan de thriller, alhoewel het fenomeen ‘hoofdpersoon met drankprobleem’ natuurlijk een vaak terugkerend motief is in hedendaagse thrillers.

Op een aantal momenten wil de auteur iets teveel uitleggen, en ze kiest er daarbij ook voor om de zaken nogal zwart-wit neer te zetten. Op sommige pagina’s lijkt het boek daardoor meer op een essay over evolutie en schepping dan op een spannende thriller. De discussie over dit onderwerp is natuurlijk op zich al een mijnenveld, en de argumenten die Cave aandraagt voor elk van de invalshoeken zijn hier en daar wat clichématig. Maar gelukkig voor het verhaal overheersen de wat taaiere stukken waarin de auteur haar overtuigingen deelt niet. Wat wel overheerst is een positief-christelijk geluid in een pakkende thriller, en dat is op zich al een prestatie voor een debuut.

Het zwijgen opgelegd / Julie Cave / vertaling: Nico van den Berge / De Banier / Paperback: 21,95 / Ebook: 15,99

Koop dit boek

Reacties