GeloofRecensies

Recensie: Een toelichting op de brief aan de Galaten, David PawsonAls de brief aan de Galaten er niet was geweest, had het christendom er heel anders uitgezien. Dat claimt althans David Pawson in zijn gedegen bespreking van een van de belangrijkste boeken uit de Bijbel. In zes hoofdstukken waarschuwt Paulus, de auteur, de christenen in Galaten om niet terug te gaan naar wetticisme maar te leven in de vrijheid die Jezus gegeven heeft.

Galaten, je houdt ervan of je hebt er helemaal niets mee. De strenge, soms afkeurende toon die Paulus in de brief gebruikt, spreekt niet iedereen aan. Maar het gaat dan ook om een kwestie van het allerhoogste belang. De Galaten hadden onder invloed van kwade stemmen ervoor gekozen om langzaam van het rechte pad af te dwalen. Volgens sommigen zouden goede christenen zich moeten besnijden, net als de Joden, en zich weer aan de wetten van Mozes moeten houden. In felle bewoordingen gaat Paulus hiertegen te keer. Want je weer op die manier binden aan de Tien Geboden is je willens en wetens afsnijden van de vrijheid die Christus gegeven heeft. Dat is in het kort de boodschap van Paulus’ brief aan de Galaten.

De tegenstelling en het verband tussen genade en goede werken, geloof en daden, is een veelbesproken onderwerp onder christenen. We worden alleen door geloof behouden, maar moet dat geloof ook niet uiteindelijk ergens uit blijken? En als je dan even niet uitkijkt ga je zomaar weer teveel focussen op juist die uiterlijke dingen, op je houden aan allerlei regeltjes, je heil zoeken bij goede werken. Paulus, en David Pawson met hem, laten zien dat dit geen heilzame weg is. We weten het misschien onbewust wel, de wet is vervuld door Jezus, maar wat houdt dat precies in? En wat betekent dat concreet in ons leven, moeten we ons nu wel aan de wet houden of niet, waarom bijvoorbeeld wel de zondagsrust houden maar niet meegaan met het verbod op onrein voedsel, dat de Joden kenden?

In heldere taal laat David Pawson in zijn Bijbelstudies zien wat de kern is van het betoog van Paulus. Tal van nuttige observaties en raadgevingen komen en passant aan de orde. Zoals het advies om de brieven in het Nieuwe Testament niet op te delen in korte stukken, maar ze volledig te lezen en je bewust te zijn van de context waarin ze geschreven werden. Pawson behandelt de volledige brief aan de Galaten, en het bijzondere is dat hij het boek voor deze gelegenheid ook zelf helemaal opnieuw vertaald heeft. Zijn vertaling vormt de rode draad in het boek, in 12 hoofdstukken leidt de auteur ons mee door het Bijbelboek heen.

Aan elk hoofdstuk in het boek zijn gespreksvragen toegevoegd, waardoor het heel goed geschikt is om met een huis- of bijbelkring te bespreken. Bovendien ontbreekt het niet aan actualiteitswaarde en relevantie. Want ook al voelen we ons dan misschien niet meer gebonden aan de wet, de auteur laat vrij eenvoudig zien dat enig wetticisme of teveel focus op goede daden nooit ver weg is. Bijvoorbeeld wanneer in liederen wordt opgeroepen ‘in Zijn spoor te gaan’. Jawel, natuurlijk moeten we dat, maar we moeten ervoor oppassen dit als een verdienste van onszelf te zien, of als een manier om Hem iets terug te geven. Een beetje van jezelf, en een beetje van Maggi, in andere woorden. O onverstandige, stompzinnige Galaten!

Koop dit boek

Koop dit boek

Reacties