Geloof

Onbekend werk van Henri Nouwen gepubliceerd


In 2016, het twintigste sterfjaar van priester en schrijver Henri Nouwen, zal er tot op heden nog ongepubliceerd werk van Henri Nouwen verschijnen. Toen de auteur van boeken als Eindelijk thuis en De woestijn zal bloeien in 1996 stierf liet hij duizenden pagina’s brieven en onvoltooide boeken achter.

De Amerikaanse uitgever Convergent Books sloot een contract met de stichting die de nalatenschap van Nouwen beheert voor de publicatie van meerdere boeken. In 2016 zal het eerste nieuwe boek verschijnen, een verzameling brieven onder de voorlopige titel Love, Henri. Het zal gaan om een selectie van zo’n 200 brieven die Nouwen schreef tussen 1973 en 1996, die voornamelijk pastoraal van aard zijn.

Gabrielle Earnshaw, samensteller van de brievenverzameling: “Ik heb brieven uitgezocht waarin Henri mensen beantwoordt die in een of andere crisis zitten en naar richting zoeken. Daarnaast koos ik brieven waarin hij worstelt met dezelfde zaken als de mensen naar wie hij schrijft.

Hiernaast zal er in 2017 ook een dagboek uitgebracht worden met nieuw materiaal. De precieze opzet van dit boek moet nog bepaald worden, maar deze zal mogelijk bestaan uit een uitwerking van het thema van de trapezewerker dat zich in 1992 bij Nouwen ontwikkelde: acrobaten in het circus kunnen vliegen en willen risico’s nemen omdat ze weten dat er iemand is die hen opvangt. Volgens Nouwen kunnen mensen dat geestelijk gezien ook wanneer ze weten dat het God is die hen opvangt.

“Henri had het plan opgevat om een boek over dit thema te schrijven, maar hij wist het niet af te ronden voor hij stierf,” aldus Gabrielle Earnshaw.

Reacties