Over lezen en boeken

Nieuwe boeken in december


December is een van de maanden waarin gewoonlijk de minste nieuwe boeken verschijnen. Ook dit keer is de oogst niet zo heel groot, maar toch genoeg om er een artikel aan te wijden. Hier vind je een overzicht van de boeken die deze maand bij christelijke uitgeverijen uitkomen en in de christelijke boekhandel te koop zijn.

Aan zijn voeten, Tessa Afshar
‘Aan zijn voeten’ van Tessa Afshar vertelt over de geschiedenis van Ruth en Boaz: het liefdesverhaal dat de toekomst van het volk Israël bepaalde.
Straatarm en rouwend om haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter en beter plan met haar leven.
Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt. Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep van binnen weet hij wel beter.

Koop dit boek

Water en vuur, Jody Hedlund
De historische roman Water en vuur’ van Jody Hedlund vertelt het verhaal van twee koppige mensen die noodgedwongen samen aan hun toekomst moeten werken.
Michigan, 1856. Na haar vaders dood neemt Caroline Taylor het werk in zijn vuurtoren met succes waar. Als vrouw mag ze het werk echter niet blijven doen. Oorlogsveteraan Ryan Chambers neemt de vrijgekomen post met beide handen aan.
Maar hij heeft buiten de pittige en prachtige vrouw gerekend die niet van plan is haar baan en thuis op te geven. Al snel blijkt dat de gewonde Ryan het werk fysiek niet aan kan en is Caroline voor het eerst begaan met de man die haar positie bedreigt.
De romans van Jody Hedlund kenmerken zich door mix van historie en romantiek, met een vleugje mysterie. ‘Water en vuur’ is een los te lezen op haar roman ‘De lichtwachter’, die zich ook rond een vuurtoren afspeelt.

Koop dit boek

De liefdesbrieven, Beverly Lewis
In de Amish roman ‘De liefdesbrieven’ van Beverly Lewis staat het leven van Marlena Wenger op de kop als ze voor de baby van haar zus Luella moet gaan zorgen, omdat Luella in het ziekenhuis ligt.
Ze reist voor een zomer naar Pennsylvania, waar ze haar mennonitische grootmoeder bijstaat in de zorg, mijlenver bij haar thuis en haar Old Order Amish beau vandaan. Ze houdt zich vast aan het idee dat het maar voor een paar weken is. Maar al snel wordt duidelijk dat er toch meer van haar wordt verwacht en staan haar dromen voor de toekomst op het spel.

Koop dit boek

Predikant in de praktijk
Preekvoorbereiding is een eenzaam werk. Alleen achter een bureau of pc worstelt de predikant met de tekst en zoekt hij of zij naar de vorm en liturgie die de hoorder zal bereiken.
Dit boek wil de eenzaamheid doorbreken en voorgangers inspireren en informeren door uitwisseling van ervaringen en ideeën.
Elke week investeren predikanten veel tijd en energie in voorbereiding van de kerkdienst: de liturgie en de preek. Gemeenteleden zien daar doorgaans weinig
van, het is een eenzaam ambacht. In dat proces maakt een voorganger keuzes die samenhangen met de visie op het ambt, de liturgie en de preek. Nog afgezien
van een hele ris praktische beslissingen over de uitvoering.
In Predikant in de praktijk spreken ruim twintig voorgangers zich uit over vragen over de liturgie en preek(voorbereiding). Daarbij gaat het om vragen als: Hoe kom je tot je tekstkeuze? Wie spelen een rol in je preekvoorbereiding? In welke mate experimenteer je of maak je gebruik van vrije vormen? Hoe ga je om met kritiek?

Koop dit boek

Ouderling in de praktijk
Wat boeit je in het bezoekwerk? Wat doe je als de gastpredikant niet komt opdagen? Hoe laat je je inspireren voor je taak?
Allerlei aspecten van het ouderling-zijn worden in deze bundel belicht door ambtsdragers vanuit het hele land. Leerzaam en leuk om er je eigen bevindingen aan te spiegelen.
In dit boek komen ruim twintig ouderlingen uit diverse kerkverbanden aan het woord. Aan de hand van 10 thema’s delen ze hun verhalen en ervaringen in het kerkenwerk. Het gaat bijvoorbeeld over huisbezoeken, vergaderwerk en de samenwerking met andere pastoraal werkers in de kerk. Aan bod komt ook wat energie vraagt of juist geeft en hoe je zelf gevoed wordt. Stuk voor stuk eerlijke verhalen om je te bemoedigen.
Ouderling in de praktijk is hiermee een leerzaam handboek vol tips en adviezen. Een must voor elke ouderling die zich graag laat inspireren!

Koop dit boek

Door het geloof, Pieter L. de Jong
In Hebreeën 11 wordt een indrukwekkende rij geloofsgetuigen opgesomd, van Abel tot en met Rachab.
Eén ding hebben zij gemeen: door het geloof hielden zij stand, konden ze verder op hun weg. Ze zijn voor ons sprekende voorbeelden, bijna-heiligen.
De lange rij geloofsgetuigen in Hebreeën 11 bevat bekende bijbelfiguren, maar ook totaal onbekende. Veertig dagen lang volgen we deze pelgrims en martelaren op hun weg. Wat kunnen wij van hun voorbeeld leren? Hoe kunnen ze ons inspireren voor ons leven nu?
Wie de auteur van de Hebreeën brief was, weet niemand. Maar het punt dat deze apostel wil maken is duidelijk: je moet altijd volhouden. Geloven is vooral hopen op Gods toekomst. Blijf dus de weg vervolgen richting de dag van Christus. Hij zelf loopt voor ons uit.

Koop dit boek

De protestantse onderwijzer
De protestantse onderwijzers vormden in de periode 1800-1920 een zelfbewuste beroepsgroep die sterk heeft bijgedragen aan de sociaal-culturele ontwikkeling van nieuwe generaties.
De protestantse onderwijzer uit het verleden staat te boek als een pedant heerschap met bijzondere vaardigheden in leerstellig godsdienstonderwijs. Hij wilde bij de elite van de predikant, de dokter en de notaris horen, maar moest tot zijn ergernis genoegen nemen met een tweederangspositie.
Deze bundel schetst een heel ander beeld: de onderwijzer kreeg met de komst van de negentiende-eeuwse natiestaat een sleutelrol in de volksopvoeding en de vorming tot nationaal burgerschap.
Het ontstaan van het bijzonder onderwijs vormde na 1860 een belangrijke impuls voor de professionalisering van de protestantse onderwijzers, die in de loop van de negentiende eeuw op veel plaatsen de predikant in kennis en populariteit overvleugelden.
Met bijdragen van David Bos, Jacques Dane, Annemieke van Drenth, John Exalto, Gert van Klinken, Bart Wallet, Paul Werkman en Rolf van der Woude.

Koop dit boek

Verzameld Werk / 3, J.H. Gunning Jr.
Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) was een van de invloedrijkste Nederlandse theologen in de negentiende en twintigste eeuw.
Zijn erfgoed is relevant voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur, en biedt een oriëntatie voor kerk, samenleving en theologie.
Het derde deel van het ‘Verzameld Werk’ van J.H. Gunning Jr. ontsluit de belangrijkste literaire en wijsgerige geschriften uit de periode 1856-1903. Het laat zien hoe Gunning in gesprek was met denkers en dichters die hij beschouwde als de voorlopers van de negentiende-eeuwse moderne wereldbeschouwing.
Het bevat onder meer Gunnings geschriften over Spinoza.
Met het verschijnen van dit derde en laatste deel van het ‘Verzameld Werk’ zijn de belangrijkste werken van Gunning opnieuw beschikbaar gemaakt. Zij kunnen gemeenteleden, predikanten en academische theologen inspireren om in gemeenschap met de traditie van de eeuwen antwoorden te zoeken op actuele uitdagingen.

Koop dit boek

Over Spinoza’s ethica, J.H. Gunning Jr.
Zelden is er een Nederlandse protestantse theoloog geweest die Spinoza zo grondig kende als Gunning.
Tijdens zijn colleges behandelde hij Spinoza’s ‘Ethica’ stelling voor stelling. Deze uitgave is een weergave van die boeiende colleges.
Al vanaf zijn studententijd bestudeerde Gunning de werken van Spinoza. De’Ethica’las hij tientallen malen. In 1877 ontving hij een eredoctoraat vanwege zijn eerste grote studie over Spinoza, en tot zijn dood bleef hij over hem publiceren.
Deze uitgave bevat een transcriptie van de aantekeningen die zijn gemaakt van Gunnings colleges over de’Ethica’uit 1887-1888. De colleges bieden een uniek inzicht in het levenslange, fijnzinnige gesprek dat Gunning met Spinoza voerde, en vormen een fascinerende inleiding in het werk van een van de grootste wijsgerige denkers ooit.
Dit boek is een aanvulling op Gunnings werken over Spinoza die in het ‘Verzameld Werk’ verschijnen, maar kan ook als afzonderlijke studie gebruikt worden.

Koop dit boek

Reacties