Geloof

Max Lucado: terrorisme is het werk van de duivel


Zoals vele anderen deelde ook de bekende schrijver en voorganger Max Lucado zijn gedachten over wat er de afgelopen dagen in Parijs is gebeurd. Hij roept in een blogpost – getiteld The Original Terrorist – op om bij het zoeken naar de oorzaak van terrorisme verder te kijken dan alleen een gewelddadige ideologie en geradicaliseerde moslims. “Geef de duivel de schuld van alle onrust.”

“De Bijbel presenteert een bestaande en aanwezige vijand van ons geloof. Zijn naam is Satan. Sommigen noemen hem de duivel. Anderen Beelzebub, Belial, de tegenstander, de verleider, de slechte, de aanklager, de vorst van de demonen, de heerser van deze aarde, de heerser over de machten in de lucht. Welke naam je ook voor hem kiest, hij is de vijand en hij is echt.”

“Als ik de duivel was, zou ik terrorisme wijten aan een gebroken politiek systeem, een gedesillusioneerde groep mensen. Ik zou willen dat je je aangevallen voelde door een ondefinieerbare, vage kracht. Want als je de bron van je ziekte niet kunt zien, hoe kun je deze dan behandelen? Als ik de duivel was, zou ik mijn naam er uit laten. Maar God laat hem hier niet mee wegkomen, en noemt zijn naam. […] De duivel is een verdeler, hij drijft een wig. Hij scheidde Adam en Eva van God in de tuin en heeft hetzelfde plan met jou. Geef hem de schuld van alle onrust. Geef de schuld van dit bloedvergieten niet aan een instortende economie, of een nietsontziende zelfmoordaanslagpleger. Zij zijn slechts werktuigen in Satans gereedschapskist.”

“Onze wereld heeft wanhopig behoefte aan een generatie christenen die met geloof reageert op de angst van deze dagen. Wanneer je ‘ja’ gezegd hebt tegen Christus, is God in jou aanwezig. ‘Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.’ (1 Johannes 4:4)”

Wat kunnen we doen volgens Max Lucado? Bid en bewapen jezelf met het Woord van God. “Laad je pistool met de Schriften en houd een vinger aan de trekker. En bedenk: Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. (Efeziërs 6:12)”

Reacties