Geloof

Leesfragment: Waarom ik christen ben, Timothy Radcliffe


Waarom ben je christen? Een vraag die velen zich wel eens stellen. De Engelse dominicaner monnik Timothy Radcliffe beantwoordt die vraag in het boek waarvan je hier het eerste hoofdstuk kunt lezen. Dit boek verscheen eerder, in 2007, als Waar draait het om als je christen bent.

In hun hoop, vrijheid, vreugde, moed en niet te vergeten liefde zouden christenen iets kunnen laten zien van Gods aanwezigheid. In Waarom ik christen ben spreekt Timothy Radcliffe over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur. De schrijver weet diepe levenswijsheid volkomen begrijpelijk en vaak humoristisch onder woorden te brengen. Op haast profetische wijze leest hij de tijd. Enerzijds put hij uit de christelijke traditie en gaat hij steeds terug naar het Bijbelse verhaal over Jezus. Anderzijds is hij openminded in gesprek met hedendaagse denkers binnen en buiten de kerk. Toch wordt het nooit zware lectuur, omdat Radcliffe niet abstract redeneert; hij vertelt verhalen en hij zet mensen stevig met de voeten op de grond: ‘we zijn geroepen om thuis te zijn op plekken die zo ver uit elkaar liggen als je je maar kunt voorstellen – in ons lichaam en in het koninkrijk van God’.

Reacties