Christelijke kinderboeken

‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’, kinderboek over schepping en evolutie


Hoe zijn de aarde en de mensen erop ontstaan? Voor de meeste christenen is het simpele antwoord: de werkelijkheid is geschapen door God. Maar achter die uitspraak zit vaak een wereld van verschil, afhankelijk van wie je het vraagt. Is alles in 6 dagen van 24 uur geschapen zoals in Genesis staat opgetekend, of is er ruimte voor de evolutie zoals die door de wetenschap wordt beschreven? Van tijd tot tijd komt de discussie over de verhouding tussen schepping en evolutie in christelijke kringen weer goed op gang. Dit keer naar aanleiding van een nieuw kinderboek van de hand van schrijfster Corien Oranje en wetenschapper Cees Dekker, ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’.

Cees Dekker kennen we als boegbeeld van het theïstisch evolutionisme, onder meer als redacteur van bundels als Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? en Omhoog kijken in platland. Dekker zag om zich heen dat jonge christenen door studie en contacten met andersdenkenden soms al snel van hun geloof afvallen, als ze ontdekken dat het evolutionisme een ander beeld van het ontstaan van de wereld geeft dan het verhaal van de Bijbel dat ze in hun jeugd hoorden. In samenwerking met jeugdboekenauteur Corien Oranje werkte hij aan een boek waarmee aan jonge kinderen wordt uitgelegd dat schepping en evolutie ook goed samen kunnen gaan. Het verhaal is geschreven in de stijl van het populaire boek Het leven van een loser van Jeff Kinney.

Moet je kinderen opzadelen met boeken over onderwerpen waarover weldenkende volwassenen de meest emotionele en verhitte discussies kunnen voeren, die voor het gevoel vaak tot in de kern van het geloof doordringen? Dat is in het kort de problematiek die er bij dit kinderboek komt kijken, blijkt uit de vele reacties in kranten en op blogs en social media over ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’.

De Evangelische Hogeschool organiseerde een drukbezochte avond (met onder anderen Cees Dekker en Reinier Sonneveld) over het onderwerp. Hieronder vind je een overzichtje van wat reacties op die avond en rondom het kinderboek.

Nederlands Dagblad:
“Het boek heeft het debat tussen christenen op scherp gezet. Directeur Els van Dijk van de EH sprak van ‘een afschuwelijke strijd’ en zei dat ‘het innemen van een standpunt niet meteen een oordeel betekent over het geloofsleven van een ander’. Creationisten, die bij de ingang al een boekje met hun standpunt hadden uitgedeeld, stelden dat een karikatuur van hun visie gemaakt werd. ‘We lezen Genesis 1 niet helemaal letterlijk, want dan komen ook wij voor problemen te staan. Maar we lezen het wel historisch’, aldus creationist Jan van Meerten.”

Reformatorisch Dagblad:
“Uit de zaal kwamen kritische vragen van mensen die Genesis 1 en 2 letterlijk nemen. Waar komt de dood, het kwaad vandaan? Sonneveld: „Ik weet niet of er een letterlijke zondeval is geweest.” Zijn Adam en Eva wel historisch? Sonneveld: „Een optie is dat Adam en Eva een groep mensen zijn geweest die gefaald hebben.””

Oudtestamenticus Prof. Paul in het Reformatorisch Dagblad:
“„Ik begrijp de zorg op de EH over de vraag hoe we jongeren de spanning tussen het Bijbelse scheppingsverhaal en de moderne wetenschap moeten uitleggen. De huidige EH beweert neutraal te zijn op dit gebied, in tegenstelling tot de duidelijke positiekeuze van de oprichters.” Als de EH werkelijk neutraal is, moet de school een tweede bijeenkomst houden met andersdenkenden, stelt Paul. „Daar zou uitgelegd moeten worden welke problemen creationistische wetenschappers tegenkomen en welke antwoorden er zijn.””

Ary Geelhoed in een ingezonden brief naar het ND:
“En wat denkt u dat het met het geloof van kinderen zal doen als de dominee of de biologieleraar van de reformatorische of algemeen christelijke scholengemeenschap leert dat Genesis 1 en 2 slechts dichterlijke verbeelding zijn. En dat de apostel Paulus wel uitging van de letterlijke tekst van Genesis 2, maar dat wij het intussen beter weten dan Paulus. Wat denkt u dat het met kinderen, ook met kinderen van gelovige ouders zal doen, als ze een bekwaam geschreven en meeslepend kinderboek lezen, waar een ‘echte’ wetenschapper uitlegt dat evolutie klopt en dat Genesis 1 en 2 niet letterlijk zijn bedoeld.”

Ernst Leeftink:
“Het probleem bij veel wetenschappers en mensen die graag op de wetenschap afgaan om God buiten de deur te houden is niet de vraag, wanneer God ingrijpt in het scheppingsproces. Men ontkent gewoon ronduit dat God bestaat en kan ingrijpen. Als je dan een ander ‘ingrijp-moment’ neemt dan het Genesis-verhaal, moet je wel met een geloofwaardig alternatief komen. ‘God schiep een stofje en keek er miljarden jaren met plezier naar hoe het zich allemaal ontwikkelde’ is voor mij geen geloofwaardig alternatief. ‘God legde een vorm van moreel besef in een groep mensaapachtigen die vervolgens toch hun eigen gang gingen’ is voor mij ook geen geloofwaardig alternatief. Voor wetenschappers niet en voor christenen niet. Dus ik snap niet waarom het nu opeens hoognodig tijd is dat er een kinderboek komt om uit te leggen dat de wetenschappelijk menselijke hypothese over hoe de wereld ontstaan is, opeens ook voor God moet gelden. Daarom hoop ik dat Corien Oranje deze keer de top-tien van christelijke jeugdboeken niet haalt. Maar dat komt omdat ik waarschijnlijk een simpele gelovige ben.”

Reacties