eBooks > Religie > Alle religie De mens

 Religie Alle religie

De Mens, De Zoekende Mens. De mens is voortdurend zoekende naar zijn oorsprong , naar het -In den beginne- naar zijn Schepper, waarmede de holistische mens naar -ziel, geest en lichaam, als geschapen zijnde naar Zijn Beeld en Gelijkenis, in de geest verbonden is. Jawel, ook nu in de huidige tijd is het mensdom en hiermede ook de wetenschap nog steeds zoekende. Door ons bewustzijn met onze intelligentie en de daarbij behorende menselijke nieuwsgierigheid blijven wij de Zoekende Mens. Met de oerknaltheorie dacht de wetenschap een aanvaardbaar kosmologisch model van het heelal gevonden te hebben maar gaandeweg brokkelt het geloof hierin af en ontstaan er nieuwe ideeën, die alle net zo min bewijsbaar zijn. Het is het goddelijke geheim dat door de mens niet te vatten is naast het geheim van de tijd. Slechts enkelen denken er over na en wie het gaat overdenken komt er niet uit. Toch is het heel simpel omdat er in het heelal geen tijd bestaat. Jawel, wijzelf zijn allen geprogrammeerd met tijd, maar in wezen is er geen tijd -Tijd en ruimte gaan op de helling- zo kopte het NRC in zijn katern Wetenschap van donderdag 6 juli 2006, waarin Nobelprijswinnaar David Gross stelt: Het begrip tijd geef ik niet graag op! Als er niets was, wat was er dan? Nog een gewichtig punt ter overdenking! (Zie hiervoor Koninklijke Kunst ) Dit boek moet u gelezen hebben. Geen tijd? De moderne mens, opgroeiend binnen zijn eigen religieuze milieu, dient kennis te hebben van de levensbeschouwingen buiten zijn wereldje, om in staat te zijn die tolerantie hiervoor op te bouwen die nodig is om in vrede en vrijheid met elkaar te kunnen omgaan. Met andere woorden u dient hiervoor tijd te maken. U dient te weten dat in het Oosten, het verre Oosten, het India dat daar het Hindoeïsme ontstond met als stromingen het Djaïnisme en Boeddhisme en dat Israël in het Westen, het nabije Oosten, de bakermat is waaruit het Christendom voortkwam met indirect de Islam. Na bespreking van het Hindoeïsme met de gelijktijdig ontstane stromingen Jaïnisme en Boeddhisme en behandeling van het Jodendom maakt u kennis met de zuivere leer van Jezus Christus, met zijn volgelingen in de eerste Christengemeente. Daarna volgt de Islam, gesticht door de profeet Mohammed, die in 570 A.D. te Mekka werd geboren en eerst op zijn veertigste levensjaar geroepen werd om de aanbidding van die ene God onder de Arabieren te prediken. Bijna elke religieuze of levensbeschouwelijke opvatting in de wereld is eveneens in Nederland vertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat Vrijmetselarij binnen Nederland eveneens als levensovertuiging wordt gezien. De Vrijmetselarij, de Koninklijke Kunst, is echter geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een levenshouding, de Hoogste Levenskunst. Een levenshouding van verdraagzaamheid, rechtvaardigheid waarbinnen het dienen van de mensheid centraal staat. Het boek Koninklijke Kunst laat u zien dat Vrijmetselarij geen godsdienst is. We komen allen uit een bepaald milieu; Humanistisch, Vrijzinnig, Atheïstisch, Mohammedaans, streng katholiek Christelijk, Protestants, Joods, Luthers of wellicht New Age, vult u zelf maar verder in! Bij het zelfstandig zoeken naar waarheid zal niet alleen de oude Landmerken Liefde en Broederschap, aan u voorbij trekken maar bovendien als een herkende klank in uw oren klinken het: Op ú komt het aan. De mens, de Zoekende Mens of anders gezegd de zoekende mens naar Waarheid zal tesamen met de Koninklijke Kunst tot nadenken aanmoedigen en doen overtuigen dat uzelf uw eigen levensbeschouwing moet bepalen. Het zal de goede verstaander duidelijk worden dat Vrijmetselarij een levenshouding is die hoewel aarzelend, Universeel Religieus of, om met omwisseling van woorden te spelen: Religieus Universeel getint is. Iedere volgeling van de hierna genoemde godsdiensten, religieuze stromingen, geloofsrichtingen en levensbeschouwingen, zonder onderscheid van ras of huidskleur mits geen stupide atheïst maar wel een vrij man/vrouw van goede naam heet t

eBooks kopen? Religie

Verkrijgbaar in de kleur(en)
Ean 9789080649156
SKU

eBook
Direct downloaden

Religie

Alle religie

Vaste boekenprijs – goedkoper krijg je het niet voor slechts 7.95 Euro!

Ga naar De mens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *