Geloof

De Week van Gebed: 5 mooie boeken over bidden


Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn: deze week is het Week van Gebed. Het thema van deze bijzondere week is ‘Het woord is aan jou’, gebaseerd op het bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10, waar Petrus ons oproept om Gods grote daden te verkondigen.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Maar er zijn meer manieren om stil te staan bij de plaats die het gebed inneemt in je leven. Dat kan bijvoorbeeld door boeken te lezen over bidden en het gebed. Ik zet er hieronder vijf voor je op een rijtje.

Bidden, Tim Keller
Een diepgaand boek over het gebed, zowel de theorie erachter als de praktijk.

In dit prachtige boek behandelt Tim Keller een kernbegrip uit het christelijk geloof: het gebed. Hoewel het zo belangrijk is, weten veel mensen niet goed hoe te bidden. In zijn inmiddels bekende heldere en aansprekende stijl en aanpak schreef Keller een boek boordevol Bijbelse wijsheid en praktische adviezen.

Bestel dit boek


Handboek voor gebed
Alles over gebed in één boek: informatie, bezinning en vooral uitnodiging om het eigen gebedsleven een nieuwe impuls te geven.
Het gebed is de adem van de kerk en van een wandel met God. ‘Wat het voedsel is voor het lichaam, is het gebed voor de ziel’, aldus de oude Joodse denker Jehoeda Halevi.
Dit handboek biedt inspiratie om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in de grotere verbanden van kerk en gemeente. Het is zowel bezinnend als uitnodigend voor de praktijk. Op een verfrissende manier worden oude en nieuwe vragen rond het gebed aan de orde gesteld. Van joodse traditie tot christelijke oecumene, van (modern) klooster tot bedrijfsgebed, van oude en vertrouwde vormen tot creatief gebed, van de tijd van de Bijbel tot de eenentwintigste eeuw: door de kerkelijke breedte van de auteurs en de veelheid aan invalshoeken biedt dit boek een rijk geschakeerd palet en een schat aan informatie.

Bestel dit boek


Bidden zoals Jezus, M. Klaassen
Bidden: het lijkt zo eenvoudig, maar we vinden het zo moeilijk… Zoals een gids je op moeilijk begaanbaar terrein de weg wijst, wil dit boekje ook een gids zijn. ‘Bidden zoals Jezus’ wil je meenemen in het meest volmaakte gebed: het Onze Vader. Het boek laat zien wat bidden betekent en leert de juiste prioriteiten in het gebedsleven te stellen.

Bestel dit boek


Bidden, Philip Yancey
Overtuigend en toegankelijk geschreven boek over het gebed!
Heeft bidden zin? Heeft het invloed op ons, of op God? Als God alles weet, waarom dan nog bidden? Kortom maakt het enig verschil of je bidt of niet?
Dit zijn de basisvragen die Yancey in zijn nieuwste boek over het gebed behandelt. Volgens de bijbel was er een tijd waarin God met de mens sprak als met een vriend. Maar vandaag lijken gebeden vaak alleen maar geforceerde uitroepen, of op z’n best rituelen van het geloof.
‘Als het gebed de plaats is waar God en mens elkaar ontmoeten, dan moet ik meer over het gebed te weten zien te komen,’ schrijft Yancey. ‘Twee terugkerende thema’s in al mijn boeken zijn: waarom handelt God niet zoals wij graag zouden willen, en waarom doe ik niet wat God van mij vraagt. Bij het bidden komen deze twee lijnen samen.’

Bestel dit boek


Brieven aan Malcolm over het gebed, C.S. Lewis
Intelligent en tegelijk zeer bewogen en betrokken gaat hij in op de vragen rondom ons bidden. Daarbij blijft hij verre van de platgetreden paden, en spaart zichzelf en zijn lezers niet. De gekozen vorm, die van brieven, garandeert een zeer persoonlijke toon.

Bestel dit boek

Reacties