Citaat van de week

Citaat van de week: Navolging, Dietrich Bonhoeffer


In de rubriek ‘Citaat van de week’ vind je iedere week een inspirerend citaat uit bekende en minder bekende, nieuwere en oudere boeken. Vandaag een stukje uit Navolging, van Dietrich Bonhoeffer. Het is het bekendste boek van de Duitse theoloog en predikant, waarin hij aan de hand van onder meer de Bergrede het thema navolging belicht.

De macht die de mensen voor korte tijd op deze aarde gegeven is, gaat niet buiten Gods weten en willen om. Vallen wij in de handen der mensen, treft ons lijden en dood door menselijk geweld, dan zijn wij er toch zeker van dat alles van God komt. Hij die geen mus ter aarde ziet vallen zonder zijn willen en weten, Hij laat de Zijnen niets overkomen dan wat hun en de zaak waarvoor zij staan, goed en nuttig is.


Uit: Navolging – Dietrich Bonhoeffer

Koop dit boek

Reacties