Uitgeverij Damon Vof Boeken > Spiritualiteit > Alle spiritualiteit Mencius

 Spiritualiteit Alle spiritualiteit

'Mencius' de gesprekken van Meester Meng (ca. 300 v. Chr.) geldt al duizend jaar als één van de vier hoofdwerken van het confucianisme. De invloed van het geschrift in de Chinese traditie kan nauwelijks worden overschat en is vergelijkbaar met die van Augustinus in het christelijk denken. 'Mencius' bevat niet alleen losse uitspraken van de meester maar ook vele dialogen met vorsten, hoge functionarissen, vrienden, leerlingen en filosofische tegenstanders. Het is daardoor een zeer levendig werk dat de lezer een goed inzicht geeft in de ontwikkeling van het Chinese denken. Deze eerste volledige Nederlandse versie van 'Mencius' werd door Karel van der Leeuw rechtstreeks uit het Chinees vertaald en is een aanwinst voor iedereen met een bijzondere interesse in oosterse filosofie en het Chinese denken. De tekst is voorzien van een heldere, omvangrijke inleiding in de tijdsomstandigheden en het denkklimaat van Mencius' tijd. Verder bevat de uitgave gedegen commentaar, toelichtingen en een uitgebreide bibliografie. Woord van de vertaler Ondanks de grote belangstelling voor oosterse wijsbegeerte die al tientallen jaren aanhoudt, bestaan er weinig direkte vertalingen van Chinese filosofische werken in het Nederlands en de aandacht is bovendien vooral uitgegaan naar werken uit de daoïstische en zenboeddhistische traditie. Met deze vertaling van de Mencius, de gesprekken van de confucianistische filosoof Mengzi, of Mencius in de gelatiniseerde vorm, verschijnt een hoofdwerk uit de confucianistische school in zijn geheel in Nederlandse vertaling. De Mencius verdient alleen al een vertaling, omdat nauwelijks enig ander werk een dergelijke invloed op het verloop van de Chinese filosofie heeft gehad. Sinds de twaalfde eeuw geldt het samen met de Lunyu of Gesprekken van Confucius en twee kleinere geschriften, de Daxue of Grote Leer en de Zhongyong of Doctrine van het Midden – tezamen de zogenaamde Si Shu of Vier Boeken – als canoniek geschrift van het confucianisme en werd door iedere geleerde bestudeerd. Vertaling verdient de Mencius echter ook, omdat het een levendig en interessant werk is, dat midden in de filosofische discussies van zijn tijd stond. Deze Mencius-versie is direct uit het Chinees vertaald; ik heb mij daarbij in het algemeen aan de tekstversie van Lau & Chen's A Concordance to the Mengzi gehouden, maar steeds vergeleken met de versie van Jiao Xun. De vertaling heeft niet de pretentie baanbrekend te zijn. Er bestaan goede vertalingen van de Mencius in andere talen. Die vertalingen heb ik grondig geraadpleegd, met name de elegante Engelse vertaling van D.C. Lau en de uitgebreid geannoteerde klassieke vertaling van James Legge; van beide vertalingen ben ik overigens herhaaldelijk afgeweken. De Mencius geldt als een betrekkelijk eenvoudige klassieke tekst die veelvuldig als eerste lectuur in het klassiek Chinees wortdt gebruikt. Bij vertaling van het geheel stuit men echter toch op problematische passages die noch in de commentaren, noch in de bestaande vertalingen een bevredigende oplossing vinden. Men realiseert zich dat de syntaxis en het idioom van het antieke Chinees niet volledig bekend zijn en nooit volledig bekend zullen worden. In sommige gevallen kan de vertaling niet meer zijn dan een intelligent guess. Ik heb gepoogd dicht bij de tekst te blijven en daarvoor Nederlandse stijlbloempjes soms op de koop toe genomen. Idioom en syntaxis van Mencius hebben een eigenaardige charme die ik niet helemaal verloren heb willen laten gaan, al zijn er daardoor in de tekst wellicht enige exotismen ingeslopen. In tegenstelling tot mijn eerdere boek Het Chinese Denken heb ik in deze vertaling gebruikt gemaakt van de Pinyin-transcriptie, omdat die in de literatuur – ook in Nederland – steeds meer veld wint. De toon is niet weergegeven. De Mencius is ook wat de filosofische inhoud betreft vaak beschouwd als een gemakkelijk boek. Tegenwoord

Boeken Uitgeverij Damon Vof kopen? Uitgeverij Damon Vof Spiritualiteit

Verkrijgbaar in de kleur(en)
Ean 9789055736904
SKU

Hardcover
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Spiritualiteit

Uitgeverij Damon Vof

Alle spiritualiteit

Vaste boekenprijs – goedkoper krijg je het niet voor slechts 24.90 Euro!

Ga naar Mencius

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *