Aspekt, Uitgeverij Wijsheid voor Denkers

 Spiritualiteit Alle spiritualiteit

Wat is filosofieeigenlijk? Veel mensen gebruiken de term nogal slordig. Zij spreken van de 'filosofie' van dit bedrijf of van die onderneming, de 'filosofie' van de nieuwe regering, enzovoort. Ze bedoelen alleen de grondideeën, uitgangspunten en beleidslijnen van dit bedrijf of die regering, en dit zijn zeer praktische zaken. Dit boek spreekt echter over filosofie als wetenschap, als theoretische onderneming – zelfs de 'moeder' van alle wetenschappen.
In dit boek wordt de term wetenschap in heel brede zin gebruikt, waaronder niet alleen de natuurwetenschappen begrepen zijn, maar ook de mens- of geesteswetenschappen, zoals psychologie, sociologie, economie, en zelfs theologie. Dit in tegenstelling tot het Engelse begrip science, dat gewoonlijk alleen voor de natuurwetenschappen wordt gebruikt.
Wat is christelijke filosofie? We kunnen ons gemakkelijk voorstellen dat christenen zich bezighouden met filosofie, op dezelfde manier als zij zich kunnen bezighouden met het bouwen van een huis, met tuinieren of met het verzamelen van postzegels. Maar is er een typisch christelijke manier waarop christenen een huis bouwen of postzegels verzamelen? In dezelfde zin kun je je afvragen of er een specifiek christelijke manier is om filosofie te beoefenen. 'Christelijke filosofie' kan net zo vreemd klinken als christelijke wiskunde of christelijke biologie. Toch verdedigt dit boek de stelling dat er inderdaad zoiets bestaat als christelijke filosofie – net zoals er trouwens een christelijke filosofie van de wiskunde en een christelijke filosofie van de biologie bestaan, zoals het boek aangeeft.
Prof. Dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie (Utrecht 1970), de filosofie (VU Amsterdam 1986) en de theologie (Bloemfontein 1993). Hij was hoogleraar in de wetenschapsleer van de natuurwetenschappen aan de Potchefstroomse Universiteit voor Christelijk Hoger Onderwijs (Zuid-Afrika), hij is emeritus-hoogleraar in de wijsbegeerte en de dogmatische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (B.). Ook is hij docent geschiedenis van de wijsbegeerte en systematische wijsbegeerte aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort geweest.
Hij spreekt en schrijft veel over wijsgerige, theologische en cultuurhistorische onderwerpen. Van zijn hand verschenen tot op heden meer dan 160 boeken, waaronder de 12-delige Evangelisch-dogmatische reeks.

Boeken Aspekt, Uitgeverij kopen? Aspekt, Uitgeverij Spiritualiteit

Verkrijgbaar in de kleur(en)
Ean 9789461537102
SKU

25-230-150

1 – 2 Weken

Spiritualiteit

Aspekt, Uitgeverij

Alle spiritualiteit

Vaste boekenprijs – goedkoper krijg je het niet voor slechts 19.95 Euro!

Ga naar Wijsheid voor Denkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *