Bijbels

Bijbelgenootschap importeert 5.000 Arabische Bijbels voor vluchtelingen


Het Nederlands Bijbelgenootschap is een fondsenwerfactie gestart voor het importeren van 5.000 Bijbels vanuit Libanon naar Nederland. De Bijbels arriveren eind oktober in Nederland en worden gratis beschikbaar gesteld aan kerken en organisaties die de Bijbels onder vluchtelingen willen verspreiden.

In Nederland zijn er niet voldoende volledige Bijbels in het Arabisch beschikbaar. Veel christelijke vluchtelingen uit Syrië hebben hun Bijbel moeten achterlaten en om die mensen te helpen wil het Bijbelgenootschap hen een Bijbel in hun eigen taal ter beschikking geven.

‘Als bijbelgenootschappen wereldwijd willen we dat iedereen een betrouwbare bijbel in zijn of haar eigen taal heeft. Daarom geven we aan Syrische vluchtelingen standaard Arabische vertalingen: de Nieuwe Van Dijck-vertaling en de Groot Nieuws Bijbel in het Arabisch. Ook kan er een kleine selectie kinderbijbels worden besteld,’ zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het NBG.

Iedereen die de verspreiding van Bijbels onder vluchtelingen een warm hart toedraagt kan bijdragen aan het project. Voor 10,- euro kan 1 Bijbel vanuit Libanon naar Nederland worden geïmporteerd.

Reacties